"Keď rozhodujeme o svojom povolaní, treba sa nám preniesť do okamihu nášho umierania."

Ak chceš mať dobrý rozhľad, ak chceš všetky veci dobre vidieť, mať na všetko správny pohľad, treba sa ti postaviť na končiar, na vrchol svojich dní. Smrteľná posteľ je naša životná rozhľadňa. Z nej sa nám veci javia také, ako v skutočnosti sú. Preto sa nám treba častejšie odtiaľto pozerať na život, zvlášť vo chvíli, keď sa rozhodujeme o svojom povolaní.