"Najistejšou ochranou proti hnevu je: pokojne vyčkať chvíľu, kým s utíši."

Kto sa nerozumne a prenáhlene nahneval, musí sa nahnevať ešte raz, totiž sám na seba za to, že sa nepotrebne nahneval. Miesto toho, aby svoj hnev delil, násobí ho dvoma.