"Spech obyčajne pokazí každé dielo."

Netrpezlivá túžba vidieť čím prv výsledok, je vždy na škodu dielu, ktoré konáme. Každé dielo sa skladá z množstva drobných úkonov. Je to veľmi zložitý a jemný mechanizmus, ktorý nemôže byť dobrý, ak nie je dobrá každá, i tá najmenšia jeho súčiastka. Nuž a v chvate sa na drobnosti zabúda.
V spechu sa na dôkladnosť nedbá. A tak dielo, ktoré sa rodí v netrpezlivom náhlení, prichádza na svet so zárodkom blízkej skazy. Umiera a rozpadá sa prv, ako by sa bolo narodilo. Naše príslovie to stručne povie takto: Rýchla práca nebýva trváca.