"Chlapcov treba stále niečím zamestnávať. Ak ich nezamestnáme my, zamestnajú sa sami a isté je, že nie tými najlepšími myšlienkami a skutkami."

Ak nezamestnáš dieťa, ty, zamestná sa samo, ale vedz, že sa ti vrhne nie na to, čo mu je užitočné, ale vždy len na to, čo je mu príjemné. A že medzi najpríjemnejšie veci patrí hriech, to netreba dokazovať.