"Nech predstavení milujú to, čo sa páči chlapcom a chlapci budú milovať to, čo sa páči predstaveným."

Je nemožné malému natiahnuť sa do výšky, kým veľkému je celkom prirodzené znížiť, zohnúť sa. To isté platí i v pomere medzi predstaveným a podriadeným. Zblíženie nastane a môže nastať len tak, ak sa predstavení sklonia k poddanému.