"Kto Márii dôveruje, nesklame sa."

Ešte nebolo počuť, žeby niekoho bola nevyslyšala. Keby to bola čo len raz urobila, synovia ľudskí by mali príčinu nedôverovať jej. Ale či si vieme predstaviť, čím by bola naša nedôvera voči nej, akým nešťastím pre nás samých a akou bolesťou pre ňu? A tak, aby nezavdala príčinu pochybovať o jej pomoci, každého vždy vyslyšala, kto sa k nej utiekal.