"Bez trpezlivosti sa nemôžeme stať svätými."

Naša svätosť nie je v trvalých víťazstvách nad vlastnými chybami, ale v trvalých bojoch s nimi. Nuž a bez trpezlivosti sa tieto ustavičné úporné boje s vlastnými nedostatkami ani myslieť nedajú.