"Časté spovede samy osebe nás nespravia dobrými, takými nás môžu spraviť len dobré spovede."

Kvantita sa už od vekov pokúša nahradiť kvalitu, ale to sa jej nikdy nepodarí. Častá spoveď je len častá spoveď a dobrá spoveď je dobrá spoveď. A to sú dva pojmy. Tu treba rozlišovať.