"Keď ide o službu takému dobrému Otcovi, ako je Boh, tu musíme byť ochotní na všetko."

Slúžiť Bohu znamená slúžiť ľuďom so zámerom priviesť ich bližšie k Bohu. Slúžiť Bohu znamená slúžiť všetkými svojimi silami, schopnosťami a možnosťami. Slúžiť Bohu znamená – obetovať všetko: svoju teóriu i prax, deň i noc, peňaženku i krv. Slúžiť Bohu znamená vedieť sa znížiť, ľahnúť si do prachu, stať sa schodíkom, na ktorý vystúpi brat, aby sa trošku pozdvihol od zeme a priblížil sa k nebu. A konečne znamená to – konať všetko s radosťou a s povedomím, že naša sláva je tým väčšia, čím viacerým slúžime, čím viac sme sluhami.