Kázne

Zoslanie Ducha Svätého rok „C“

Vďaka dnešnej modernej komunikácii cez mobily, počítače, maily môžeme komunikovať kedykoľvek a s kýmkoľvek. Stačí poslať smsku, mail a je to. Naozaj to stačí? Mnohí z nás z vlastných skúseností vedia, že aj keď tak urobia, odpoveď neprichádza. Ten druhý sa na to totiž ešte nepozrel, neprijal správu od nás, neprečítal si ju. Aj to už dnes dokonca vieme zistiť. Poslať ale aj prijať, sú dva dôležité momenty pre správnu komunikáciu, osožnú a skutočnú. Inak to nejde. V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš posiela učeníkov, podobne ako bol on poslaný nebeským Otcom.

7. veľkonočná nedeľa rok „C“

Bratia a sestry, dnes, keď počúvame slová svätého evanjelia, nachádzame sa spolu s apoštolmi v Jeruzaleme vo večeradle v predvečer utrpenia Pána Ježiša v tom okamihu, kedy ustanovil sviatosť lásky, Eucharistiu. Je to Ježišova rozlúčka s apoštolmi a prednáša svoju veľkňazskú modlitbu, z ktorej krátku časť sme práve aj my počuli. Pán Ježiš sa často a rád modlieval, veľakrát sa hlavne večer utiahol na opustené miesto a stávalo sa, že sa modlil až do rána. Pre neho bola modlitba ako dýchanie.

6. veľkonočná nedeľa rok „C“

Jn 14: Ale Tešiteľ, Duch Svätý naučí vás všetko…

V mladosti roky chodíme do školy, potom mávame nad hlavou vysvedčeniami a diplomami... Som vyučený, študovaný, pripravený na život! Školu som vychodil. Raz za pár rokov sa do tej školy možno i na chvíľu vrátime a sadneme do starej lavice, ale iba preto, aby sme si nostalgicky zaspomínali na staré študentské časy...

Stránky