Životopisná črta

Krátka životopisná črta Jána Augustína Beňa SDB,
pripravená ku 100. výročiu narodenia,
70. výročiu kňazstva a 15. výročiu odchodu do večnosti.