Mariánska púť v Kláštore pod Znievom

Na púti k úcte nabebovzatej Panny Márie v Kláštore pod Znievom, dňa 15. 8. 2022 bola odhalená pamätná tabuľa kňazovi, saleziánovi a spisovateľovi Don Jánovi Augustínovi Beňovi, maturantovi znievskeho gymnázia v roku 1943/44

Ján Augustín Beňo po skončení noviciátu a prvých dočasných sľuboch nastúpil do takzvaného pedagogického študentátu v Trnave a pokračoval v štúdiu posledných ročníkov gymnázia. Toto štúdium bolo ukončené maturitou na jedinom slovenskom katolíckom gymnáziu v Kláštore pod znievom.

Toto gymnázium patrilo medzi tri gymnáziá na území Slovenska so slovenským vyučovacím jazykom. Bolo založené v r. 1869 a opäť otvorené 1919. Absolventmi tohoto slovenského katolíckeho gymnázia boli mnohé osobnosti - Bl. Don Titus Zeman SDB, Don Gorazd Zvonický SDB, Ján Chryzostom kardinál Korec, Mons. Pavol Hnilica, či Mons. Peter Dubovský.

Banskobystrická diecéza: aktuality