Audio

"Ako ľudia žijú...?

Niektorí tak, akoby ani ľuďmi neboli...

Iní tak, akoby len oni boli ľuďmi...

Ďalší tak, akoby Boha nebolo... A my sa potom na ich príklade presviedčame, aké pravdivé je slovo: Človek bez Boha je najnebezpečnejšie spomedzi zvierat..."

Nenechajme si len srdce plávať v citoch, ale nasledujme Vteleného Božieho Syna, aj za cenu obetí, akú napríklad priniesol Blažej.

Kráčal smutný ku svojej chalupe. Ako tak šiel, srdce sa mu stávalo nepokojnejšie a začalo mu radiť... Blažej, predaj Betlehem...

- Predať Betlehem - to je predsa neľudská požiadavka -

Keď počúvame dejiny vyvoleného národa, neodsudzujme ho. Sú to aj naše dejiny. Veď koľkokrát sme už boli aj my neverní tej novej a večnej zmluve, ktorú Boh ešte stále s nami obnovuje.

Spi sladko, náš anjelik
Smútiaci rodičia
"Teraz anjelik, až teraz, ale v čase mojich chorôb, môjho opakujúceho sa detského plaču, potrebného denného i nočného prebaľovania, bolo cítiť z vašich očú i z dotykov rúk, že ako plod vašej lásky (a či vášne?), nie som dosť milovaný...

Umlčaná Cirkev je tá,
ktorá sa dala umlčať,
ale k jej rehabilitácii stačí to,
že nemlčala celá.

"Veľký voz sa rozbehol po širokej, tmavej ceste. Kringe rozmýšľal nad vrátnikovým pozdravom. Ale hlúposť! Šťastlivé sviatky! Ako pre koho... Kringe si vykonával náboženské povinnosti, kým bol malý, ale potom po rokoch zúčtoval s tým, ako so všetkým, čo ho odťahovalo od obchodu...

Bol december. Začala zima a vial studený vietor. Pracovali sme na ryžových poliach.

Šiu prišiel ku mne a prosil ma, či by si nemohol odpočinúť.

- O chvíľu bude prestávka - povedal som. - Nepočkáš?

- Nie, potom bude neskoro, prídu stráže. Johann, vieš, aký je dnes deň?

Úlohou každého človeka je, aby vychádzal medzi svojich blížnych a pomáhal im.

Ani dlhotrvajúca ľútosť nemôže napraviť premeškanú príležitosť, v ktorej som mohol iným urobiť niečo dobré a neurobil som to.

Byť láskavým ku všetkým, byť dobroprajný, zhovievavý a láskavý, to má byť vždy mojou vecou.

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior