Jeho ruka dlaň a päsť

Keď počúvame dejiny vyvoleného národa, neodsudzujme ho. Sú to aj naše dejiny. Veď koľkokrát sme už boli aj my neverní tej novej a večnej zmluve, ktorú Boh ešte stále s nami obnovuje.

"Nie je bez zaujímavostí tá Božia tvár ustavične sklonená pozorne nad človekom, zahalená striedavo úsmevom i mrakom. Nie je bez zaujímavosti ten zápas dobroty a prísnosti, milosrdenstva a spravodlivosti, ktorý táto tvár odzrkadľuje..."

Autor: J. A. Beňo
Druh: komentár
Obsah: prierez dejinami spásy - od Stvorenia po Kristovu vykupiteľskú smrť - v ktorom sa osobitne zdôrazňuje vernosť alebo nevernosť človeka voči Bohu.
Cieľ: ukázať pravú Božiu tvár, ktorá je milosrdná, ale i spravodlivá.

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior