Kázne

24. nedeľa v Cezročnom období „A“

Hovorí sa, že kde sú ľudia, tam sú chyby.
Nevyhneme sa konfliktom a napätiam úplne. Je preto dôležité, aby sme našli správne riešenia týchto situácií.

Niektorí ľudia napr. trénujú, cvičia rôzne techniky, aby sa ubránili pred útočníkom. Iní sa po konflikte stiahnu do seba, skryjú sa za mlčanie a uvažujú nad tým druhým s hnevom. Ďalší sa spoliehajú na svoj jazyk, vybuchnú a dajú sokovi najavo, čo si o ňom myslia. Nadávky, bitka, pomsta... Všetko toto má jedno spoločné. Vždy nám tam ide len o seba. Podčiarkujeme seba a protivníka preškrtávame.

23. nedeľa v Cezročnom období „A“

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“

Slová, ktoré sme práve počuli sú každému z nás jasné. Nie prvý krát, ale už mnohokrát sme ich počuli. Pán nás však znova povzbudzuje, aby sme milovali, nikomu neškodili a chceli svojmu blížnemu len dobro, tak ako chceme sami sebe. Nikto zdravý sebe neublíži, bude všetko robiť, aby sa mal dobre, aby bol šťastný a nič mu nechýbalo. A Pán chce, aby táto naša snaha bola zameraná aj na nášho blížneho.

22. nedeľa v Cezročnom období „A“

Bratia a sestry,
dnes pozorujeme, že v každej oblasti, či už v umení, športe a iných oblastiach, platí určité pravidlo. Kvôli úspechu musím mnohé veci zanechať, akoby príjemno pre mňa nejestvovalo. To, čo iní považujú za stredobod svojho života, to odmietam, aby som dosiahol žiadaný úspech, slávu, musím na sebe tvrdo pracovať. Nemôžem byť len pozorovateľom, ako to býva pri športových súťažiach.

A Kristus, čo robí v perspektíve vzkriesenia a večnej slávy? Ponúka pravidlo, životnú múdrosť: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech ma nasleduje.“

21. nedeľa v Cezročnom období „A“

Dôvera a zodpovednosť

Evanjelium o odovzdaní kľúčov Petrovi nás prirodzene vedie k uvažovaniu o úrade sv. Petra a jeho nástupcov – o pápežstve. Je to zaiste zaujímavá téma, ale skúsme sa dnes zastaviť trochu skôr. Všimnime si túto situáciu v jednoduchšej schéme: Boh zveruje dôležitú úlohu človekovi.

Pán Ježiš má pred sebou svojho učeníka. Nie vzorového. Práve naopak, veľmi krehkého.
O chvíľu ho bude musieť aj veľmi prísno napomenúť.
A napriek tomu mu zveruje takúto dôležitú úlohu.
Vyplýva z toho jasný záver: Boh dôveruje človekovi.

Stránky

Príbehy

z nášho života

 • Pred nedávnom sa mi ozvala jedna z bývalých kolegýň, ktorá je už na dôchodku. Býva v činžiaku oproti, ale keďže ja som bola dlhšie služobne v...

 • Po dvoch rokoch „cestovnej prestávky“ som koncom októbra cestoval rýchlikom. Túto cestu som najskôr vnímal ako ťažkosť: s kým budem sedieť v kupé...

  Paľo

 • Bol jeden z prvých teplých slnečných dní a spolu s priateľkou sme sa vybrali do záhradky.
  Keby sa tak našiel niekto, kto by ma trochu...

  Mária

 • K piesňam Rogera Hodgsona ma priviedol priateľkin brat Marián na ARE v posledných týždňoch svojho života, prv než zomrel na ALS.

  Mária

 • Vážená pani Kováčová.

  ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste...

  I. W.

 • V roku 1997 na Základnej škole na Polianskej ulici v Košiciach bola súťaž o "Cenu riaditeľky školy za šľachetnosť a stálu snahu konať dobro".

  K. R. junior