Kázne

19. nedeľa v Cezročnom období rok „A“

Drahí bratia a sestry, predstavme si, že ideme po dlhej ulici a na konci ulici vidíme oproti nám kráčať postavu: nejaký človek – muž alebo žena, mladý alebo starý? Nevieme rozoznať. Prídeme bližšie a poznávame staršieho muža z našej ulice. Nepoznáme ho však bližšie a je nám ľahostajný. Keď sme celkom blízko, tento pán sa pri nás pristaví, s úsmevom nám podá ruku a vraví: Chcel by som vás o niečo poprosiť – mám ťažkú tašku a nevládzem ju niesť, či by ste mi s tým nepomohli. Ochotne sa podujmem a odprevádzam staršieho pána domov.

17. nedeľa v Cezročnom období rok „A“

Drahí bratia a sestry,
v úvodnej modlitbe sme prosili Všemohúceho Boha – nášho Ochrancu, aby nám pomáhal využívať pominuteľné veci tak, aby nás privádzali k hodnotám trvácim. Keď to vyjadríme jednoducho, prosili sme o dar múdrosti a rozvážnosti. Mladučký kráľ Šalamún rozpoznal, že bez múdrosti a rozvážnosti, nedokáže správne viesť kráľovstvo. „Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?“ (I. čítanie)

16. nedeľa v Cezročnom období rok „A“

Vo svete často badáme, že zlým ľuďom sa dobre darí. Už starozákonný človek mal takúto skúsenosť, že bezbožní všetko majú, kým spravodlivý často nevinne trpí. Niekedy sme aj my v pokušení si myslieť, že sa azda oplatí žiť bezbožne. Lebo ako sa Boh môže pozerať na to, že hriešnikom sa žije lepšie?!

Pán Ježiš nám v mene svojho Otca odpovedá podobenstvom o pšenici a kúkoli. Poukazuje na Božiu zhovievavosť a nás vedie k trpezlivosti. Zároveň však vyjadruje Jeho spravodlivosť a ukazuje, že Boh nie je ľahostajný k zlu.

15. nedeľa v Cezročnom období rok „A“

Drahí bratia a sestry, niektorým miestam v Svätom Písme dodnes plne nechápeme. Toto dnešné je však jasné: Rozsievači (dnes by sme toto slovo mohli nahradiť slovom traktor so sejačkou), ktorý rozsieva zrno po poli. Z niektorých semien vyrastie iba byľ, ba z niektorých ani to. Z iných nadštandardná úroda. Rozsievač je Boh. On rozsieva svoje slovo (zrno). Pole tvoria jednotlivé ľudské osoby.

Stránky