Kázne

25. nedeľa v cezročnom období rok „A“

Bratia a sestry.
Doba, ktorú žijeme vyvoláva v nás veľa otázok, na ktoré nevieme odpovedať. Žiaľ veľa kritických hlasov sa ozýva aj na Božie riadenie sveta. Ako kresťanom nám to ponúka príležitosť nanovo si uvedomiť, že Boh nemá voči nikomu záväzky, nikomu nič nedlhuje. Každý z nás sa pred ním môže cítiť ako obdarovaný, lebo všetko čo má a čím je, je darom Božej dobroty.

Stránky