Kázne

Slávnosť Všetkých svätých

Tu na zemi žijeme v spoločenstve.
Vznik spoločenstiev je veľmi potrebný. Patríme do rodinného spoločenstva, taktiež máme okruh svojich známych a priateľov, alebo do pracovného kolektívu. Beda človeku samotnému, nemá nikoho kto by ho zdvihol. Tento rozmer spoločenstva nesmie človeku nikdy chýbať. Žijeme ho vo vzťahu k Bohu a k blížnym. Patríme do spoločenstva Cirkvi a v nej sú aj ľudské duše, ktoré už požívajú večnú blaženosť s spoločenstve s Bohom. Voláme ich svätými.

Stránky