Kázne

4. veľkonočná nedeľa rok „C“

Boh chce každého človeka zachrániť. Často to robí cez ľudí, ktorých povolal za ohlasovateľov radostnej zvesti o spáse. Osobitne si to uvedomujeme dnes, v nedeľu Dobrého pastiera, keď sa modlíme za kňazské a rehoľné povolania. V Skutkoch apoštolov sme čítali, že si na službu ohlasovania radostnej zvesti o spáse vybral Boh Pavla a Barnabáša. Ohlasovali ju Židom i Grékom. Začali Židmi, ale nestretli sa vždy s prejavom viery.

3. veľkonočná nedeľa rok „C“

Sú rôzne druhy utrpenia. Fyzické, ale aj duchovné – morálne. Ktoré sa ťažšie znášajú? Ťažko povedať. Znášanie bolesti je vždy subjektívne. Nie je objektívne meranie bolesti. A potom, čo tu môže pomôcť? Viete, že už máme ambulancie pre riešenie chronickej bolesti. Tu riešia bolesť tela.

Ale čo bolesť duševná, ktorá môže viesť až ku takej intenzite, že sa z toho môže človek zblázniť.

V prvom čítaní ma zaujalo konštatovanie, že apoštoli odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. – Pre Ježišovo meno.

2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosr-denstva rok „C“

Bratia a sestry, počuli sme, ako „obchodnícky“ sa prejavuje Tomáš. Počína si najprv, ako kupujúci pred Bohom. Vyberie si to, čo rozum uznáva za vhodné – „neverím“. Ale nakoniec, keď ho Pán osloví, padá na kolená a stáva sa odrazu vzácnym človekom, keď sa skláňa pred Bohom. Vieroučná pravda, okamih viery, ako ktosi povedal, je ako kovadlina u kováča – ak kováč neobratne, neopatrne udrie kladivom na kovadlinu, kladivo odskočí a udrie kováča do čela.

Stránky