Kázne

1. pôstna nedeľa v roku „A“

"Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." (Mt 4, 4)

Bratia a sestry, Pán Ježiš bol na púšti pokúšaný, ale On na pokušenia zlého reagoval Božím slovom. Citoval knihu Deuteronómium. Zvíťazil nad diablom. Keď potom neskôr učil zástupy, žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo mám moc, a nie ako ich zákonníci. Jeho slovo malo moc.

Jeho slovo má moc aj dnes. Keď čítame Božie slovo, uvažujeme nad ním, rozjímame nad ním, Pán nás pripravuje na situácie, ktoré nás čakajú cez deň. Božie slovo nám dáva silu a učí nás správne žiť.

7. nedeľa v cezročnom období rok „A“

Skúste si predstaviť, že by vás niekto postavil pred výzvu „Poď so mnou zabehnúť maratón. Alebo aspoň polmaratón.“ Čo by ste odpovedali? Pre niekoho z vás by to bola zaujímavá ponuka a začal by trénovať, aby sa na odbehnutie maratónu pripravil. Avšak väčšina by sa asi zasmiala a povedala: tak toto nie je pre mňa, nechám to na tých, ktorí na to majú a ktorých to baví.

5. nedeľa v cezročnom období rok „A“

Brat, sestra!
Keď nie tak dávno končilo milé „Vianočné obdobie“ a to sviatkom „Krstu Krista Pána“, v oznamoch na záver sv. omše sme z úst kňaza počuli: „Nasleduje ´Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím´“. Ak mal vtedy ešte malú časovú rezervu, možno doplnil stručné vysvetlenie z cirkevného kalendára: „V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt (pohľad) Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.“

Obetovanie Pána

Drahí bratia a sestry! Smrť je skutočnosť, z ktorej máme všetci strach. A mnohí z ľudí zneužívajú práve smrť na to, aby vládli nad druhými ľuďmi.
Zabijem ťa, ak neurobíš to, čo chcem.
Koľkokrát povedal človek človeku tieto strašné slová. A nielen povedal. Stále ľudia zabíjajú ľudí. Aby smrťou týchto obetí zastrašili tých druhých. Aby sa prípadne zbavili svojich protivníkov.

Stránky