Kázne

4. veľkonočná nedeľa v roku „A“

V našich slovenských horách na viacerých miestach žijú vlci. Oni majú tú vlastnosť, že keď chcú uloviť nejakú korisť, najskôr ju oddelia od stáda, uštvú ju, potom chytia a spoločne zožerú.

Vlk nám v duchovnej oblasti symbolizuje diabla, nepriateľa našich duší. On tiež používa túto vlčiu taktiku. Ak chce nejakú dušu získať, tak ju ako ovečku oddelí od pastiera a stáda, potom ju uštve zhonom tohto sveta – za peniazmi, kariérou a zábavou a nakoniec ju zničí. Zvyčajne ju však nezabije, ale ju zmení na vlka, ktorý svojim pohoršlivým životom ničí ďalšie ovečky.

3. veľkonočná nedeľa v roku „A“

Každý z nás si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť blízkeho človeka. Či už je to dobrý priateľ, priateľka alebo nie-kto z rodinného kruhu. A vždy keď sa tento nám tak blízky človek vzdiali, je to pre nás veľká bolesť. A najmä keď odíde za nevyjasnených okolností. A to už ani nehovorím, keď príde z ľudského pohľadu k tomu najhoršiemu, smrti.

2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva v roku „A“

Právnik oznamuje klientovi: „Mám pre vás dve správy – jednu dobrú, jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ Klient hovorí: „Samozrejme tú zlú.“ A právnik pokračuje: „Laboratórne testy preukázali, že vzorka vašej krvi sa zhoduje s tou, ktorá bola nájdená na mieste vraždy.“ Klient sa pýta: „ Ako môžete mať po tejto ešte pre mňa dobrú správu?“ A právnik odpovedá: „Laboratórne testy ukázali, že máte dobrý cholesterol.“

Stránky