Kázne

28. nedeľa v cezročnom období rok „C“

V nedeľu sa zhromaždila rodina pri sviatočnom obede. Na záver sa podával puding s čokoládou. Najmladšia Betka mala puding veľmi rada. Ako prvá zjedla svoju misku. Otec chcel svoju dcérku naučiť slušnému správaniu a vďačnosti, preto jej hneď povedal: „A teraz ako povieš, Betka?“ Namiesto očakávaného „ďakujem“ povedala nahlas: „Mami, prosím si ešte jeden puding!“

27. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Prorok Habakuk žil a účinkoval v čase dramatických udalostí blížiaceho sa nebezpečenstva Babylonskej ríše v 6. storočí pred Kristom, keď Judsko nábožensky mravne upadalo. Prorok sa v dnešnom texte žaluje Bohu, pretože je bezmocný v snahe prekaziť tento úpadok. Dostáva sa mu však povzbudenia, že jeho situácia má zmysel. Všetko má napísať, pretože videnie čaká na svoj čas a náhli sa k splneniu...

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Brat, sestra!
Ako vieme, pred pár mesiacmi sme si pripomínali našich „otcov viery“ – sv. Cyrila a Metoda. Dnešný deň sa istým spôsobom pridružuje k tej príležitosti. Iste Matka Božia bez porovnania prevyšuje ostatných svätých či blahoslavených novozákonnej Cirkvi. Ale je tu predsa istá podobnosť týchto dvoch sviatočných dní. A to v našom historicko – cirkevno – národnom súvise.

Stránky