Kázne

11. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Když píši tuto homilii (v době velikonoční) … ještě ve mně silně zní to, co Ježíš tak silně přikazuje svým nejbližším, a to zvláště ve chvílích, kdy cítí jejich touhu, aby ZŮSTAL S NIMI. Odpovídá svým: „...VY ZŮSTAŇTE V MÉ LÁSCE…!“

Dalo by se říci, že právě toto, je společným jmenovatelem a zároveň jakýmsi klíčovým heslem dnešních textů Božího slova.

10. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Dedko dal vnučke ako svadobný dar tri veci: metlu, luster a kríž. Mladomanželka bola prekvapená a preto jej dedko to vysvetlil: "Metla nech ti pripomína, že si máš pozametať pred svojim prahem a budeš žiť v zhode so svojím okolím. Keď zažneš luster, v jeho svetle spoznáš svoje chyby, omyly, ktoré rýchlo naprav a udržíš si pokoj vo vlastnom dome. A keď sa stretneš s utrpením, krivdou či nespravodlivosťou, vtedy si kľakni pod kríž."

Zoslanie Ducha Svätého rok „B“

Bratia a sestry, dnes na päťdesiaty deň po Veľkej noci si každoročne pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, Turíce. Pán Ježiš pri poslednej večeri takto hovoril apoštolom a hovorí i nám: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ (Jn 15, 26-27) Tento prísľub nášho Pána v celej podstate opisuje príčinu daru Ducha Svätého, jeho zoslanie a poslanie pre náš život – vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Stránky