Kázne

15. nedeľa v cezročnom období rok „C“

V Nemecku cestná polícia urobila jeden pokus. Pri hlavnom ťahu nastrojili fiktívnu cestnú nehodu. Nabúrané auto, zakrvavené figuríny na zemi. Prechádzali vozidlá. Prvé auto spomalilo a potom šofér znova pridal, iní len urýchlene prefrčali okolo. Nakoniec jedno auto zastavilo a šofér vystúpil a išiel zachraňovať ranených. Bol to nejaký černoch. Neďaleko odtiaľ policajná hliadka pozorovala situáciu a zastavovala vozidlá. Mali len jednu otázku: Prečo ste nezastavili? Odpovede boli veľmi podobné: Ponáhľal som sa kvôli dôležitému stretnutiu... Nepoznal som ho... Bojím sa krvi...

Stránky