Kázne

5. pôstna nedeľa rok „C“

Asi všichni jsme se někdy setkali s otázkou: Kde je spravedlivý Bůh, když je ve světě tolik nespravedlnosti? Proč nepotrestá zlé lidi, aby hodné netrápili? Proč nám dal Desatero, když dovoluje, aby bylo porušováno?

Dnešní evangelium nám na to dává odpověď. Spravedlnost je u Boha pevně spjata s milosrdenstvím. Jsou jako prsty jediné dlaně. Vše konají společně. A proto místo rychlého trestu přichází od Boha trpělivá výchova a obětavá záchrana.

4. pôstna nedeľa rok „C“

Prečo pri hriechoch iných cítime výčitky svedomia aj u seba? Prečo čakáme od iných, aby sa napravili? Máme ich radi a prajeme si, aby boli spasení. Je na mieste túžiť aj po zdokonalení a obrátení seba a po svojej spáse. V deň kňazského svätenia biskup v homílii povedal: „Pamätaj, že do neba nepôjdeš sám. Pôjdu s tebou aj tvoji veriaci. Pamätaj, že ani do pekla nepôjdeš sám. Pôjdu s tebou aj tvoji veriaci.“ Raz som položil svojim veriacim rečnícku otázku: „Kto z vás chce ísť so mnou do pekla?“ A čo som nečakal, od veriacich zaznelo niekoľko spontánnych odpovedí: „Nie!

2. pôstna nedeľa rok „C“

Zkusme si teď představit, jak byste přiblížili Ježíše Krista, člověku, který se nás na Ježíše zeptá a je nedotknutý křesťanstvím? Vnímáme snad společně, že nemají sílu jen vědomosti – slova co o Ježíši Kristu vím… Nejsilnějším slovem je zde osobní výpověď: V čem mě Ježíš proměnil. Proměna má mnohem větší výpověď než popisování.

Ježíšovo proměnění na Hoře je proto důležitým mezníkem v Jeho zjevení svým učedníkům a otevírá druhou etapu Ježíšovy činnosti.

1. pôstna nedeľa rok „C“

Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Je to veľmi vhodný čas na obnovenie a upevnenie nášho vzťahu s Bohom prostredníctvom každodennej modlitby, prejavom pokánia a skutkami bratskej solidárnej lásky. Je to pre nás aj čas milosti, aby sme sa mohli zastaviť, uvedomiť si, ako žijeme, kam kráčame a či naozaj Boh je v našom živote na prvom mieste. Pôst je vhodný čas, aby sme v hluku dnešného globálno-technického sveta mali odvahu ísť na púšť, zastaviť sa a počúvať hlas Otca, ktorý sa nám chce prihovoriť.

Stránky