Kázne

3. pôstna nedeľa v roku „A“

Bratia a sestry, na našej ceste pôstom k Veľkej noci počúvame Božie slovo o Ježišovi Kristovi, ktorý je tiež na ceste. Ide z Judey z Jeruzalema do Galiley cez Samáriu, v tom čase nie práve priateľskú oblasť pre Židov, ako hovorí evanjelista Ján, Židia sa s obyvateľmi Samárie nestýkali, aj sami apoštoli sa čudovali, že sa rozpráva so ženou Samaritánkou.

1. pôstna nedeľa v roku „A“

"Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." (Mt 4, 4)

Bratia a sestry, Pán Ježiš bol na púšti pokúšaný, ale On na pokušenia zlého reagoval Božím slovom. Citoval knihu Deuteronómium. Zvíťazil nad diablom. Keď potom neskôr učil zástupy, žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo mám moc, a nie ako ich zákonníci. Jeho slovo malo moc.

Jeho slovo má moc aj dnes. Keď čítame Božie slovo, uvažujeme nad ním, rozjímame nad ním, Pán nás pripravuje na situácie, ktoré nás čakajú cez deň. Božie slovo nám dáva silu a učí nás správne žiť.

7. nedeľa v cezročnom období rok „A“

Skúste si predstaviť, že by vás niekto postavil pred výzvu „Poď so mnou zabehnúť maratón. Alebo aspoň polmaratón.“ Čo by ste odpovedali? Pre niekoho z vás by to bola zaujímavá ponuka a začal by trénovať, aby sa na odbehnutie maratónu pripravil. Avšak väčšina by sa asi zasmiala a povedala: tak toto nie je pre mňa, nechám to na tých, ktorí na to majú a ktorých to baví.

Stránky