Kázne

Slávnosť Narodenie Pána – na úsvite

Narodeniny.
Sú rodiny, kde výročný deň narodenia oslavujú vždy spoločnou večerou. Pri nej okrem jedla, – ktoré spoločne pripravovali – si pochutnávajú aj na vzájomnom zdieľaní s tým, čo prežívajú. A hovorieva sa aj o čase a okolnostiach, ktoré sprevádzali ich narodenie. A veru dobre sa to počúva aj po rokoch, hoci znova a znova. Vždy pribudne nejaká malá drobnosť, ktorá poteší.

Lebo každý chceme počuť o tom, ako sme boli očakávaní, vytúžení a milovaní. Chceme vedieť, že náš život má zmysel a určenie. Nie sme tu omylom a nadpočet.

4. adventná nedeľa rok „A“

V istom dokumente ukazovali púšť, na ktorej bol na prvý pohľad široko-ďaleko len piesok a kamene. Stačilo však, aby tam raz za 10 rokov poriadne zapršalo a onedlho sa táto púšť zazelenala a zakvitla. Lebo pod povrchom púšte sa zachovali semienka so životnosťou na mnoho rokov. Podobnú skúsenosť máme aj bližšie k našim domom – v našich záhradách. Burinu namáhavo odstraňujeme, ale keď zaprší, znova nám vyrastie.

3. adventná nedeľa rok „A“

„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Jánova otázka naznačuje určitú neistotu, dalo by sa povedať, pochybnosť.

Je blízko pravde mienka znalcov Písma, podľa ktorých posolstvo Jánovo nevyjadrovalo jeho osobné pochybnosti, „iba“ istú, (ľudsky chápateľnú) neistotu spojenú s utrpením vo väzení a aj možnú vyučovaciu metódu pre pochybujúcich učeníkov.

2. adventná nedeľa rok „A“

Výhonky v začiatku sú maličké, ale časom z nich vyrastie celý konár, alebo môžu byť obnovou celého kmeňa.

Prorok Izaiáš vidí na kmeni Jesseho, ktorý bol Dávidovým otcom vypučať taký výhonok, ktorý bude ešte slávnejší ako Dávid. Bude malý, ale plný Svätého Ducha múdrosti, rady, sily a ďalších darov Ducha Svätého. On prinesie očakávanú spravodlivosť, pokoj a mier. O kom hovorí prorok? My už vieme, že je to mesiášska stať, že hovorí o vekmi očakávanom Pánovom Pomazanom – Spasiteľovi sveta. Izaiáš ho videl len v prorockom videní, my ho už poznáme.

1. adventná nedeľa rok „A“

Kňazi debatovali pred farou na rekolekcii a jeden z nich zahlásil: „Zaviedol by som Vianoce raz za štyri roky, tak ako Olympijské hry. Snáď preto si takto povzdychol, lebo z praxe kresťanov sa vyparil Advent, aspoň ten konkrétne prežívaný. Vymizla obeta, stíšenie sa, včasné vstávanie na roráty, odriekanie si príjemností. Advent mnohí prežívajú ako čas firemných večierkov a kultúrno-umeleckých podujatí, obdobie zhonu a nákupu darčekov, Ako to vyjadril jeden kresťanský novinár: Ježiš vykúpil nás a my vykupujeme obchody.

Stránky