Kázne

Veľký piatok

"Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku." (Jn 19, 17-18)

Bratia a sestry, v dnešný deň je centrom našej pozornosti kríž. Kríž, ktorý sa vďaka Ježišovej obeti stal znakom spásy. Pre nás kresťanov to nie je len kus dreva, ale znak spásy. Ježiš položil život za mňa, za moje hriechy...

Na hodine náboženstva položil Janko otázku, ktorá mu nedala pokoja:

Zelený štvrtok – omša na pamiatku Pánovej večere

Keď firmy začínajú reklamnú kampaň na nejaký produkt, často vymyslia nejaký špeciálny začiatok kampane. Využijú symboly a gestá, aby si ľudia produkt zapamätali.

V dnešný deň si pripomíname ustanovenie Eucharistie a ustanovenie kňazstva. A Ježiš pri tomto uvedení neváhal využiť veľké gesto, ktoré si mali jeho učeníci navždy zapamätať. A naozaj Ježišovo gesto umytia nôh svojim apoštolom a dokonca aj človekovi, ktorý ho zanedlho mal pripraviť o život, sa zapísalo do dejín a navždy pripomína veľkosť Ježišovej lásky k ľuďom.

Kvetná nedeľa rok „B“

Oslíka poznáme ako deti zo ZOO. Osol, odborne somár je už dlhé veky zdomácneným zvieraťom. Tento sivo sfarbený bylinožravec sa používa predovšetkým na nosenie bremien, keďže dokáže uniesť až 300 kg. Okrem sily poskytuje aj mlieko a mäso. Jeho meno si občas požičajú ľudia, aby ním počastovali niekoho, kto im pripadá nešikovný, neschopný, hlúpučký. Ale je v histórii tohto zvieracieho druhu aj jeden zvláštny, výnimočný oslík: kráľovský oslík, kráľov oslík.

Stránky