Kázne

3. veľkonočná nedeľa v roku „A“

Každý z nás si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť blízkeho človeka. Či už je to dobrý priateľ, priateľka alebo nie-kto z rodinného kruhu. A vždy keď sa tento nám tak blízky človek vzdiali, je to pre nás veľká bolesť. A najmä keď odíde za nevyjasnených okolností. A to už ani nehovorím, keď príde z ľudského pohľadu k tomu najhoršiemu, smrti.

2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva v roku „A“

Právnik oznamuje klientovi: „Mám pre vás dve správy – jednu dobrú, jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ Klient hovorí: „Samozrejme tú zlú.“ A právnik pokračuje: „Laboratórne testy preukázali, že vzorka vašej krvi sa zhoduje s tou, ktorá bola nájdená na mieste vraždy.“ Klient sa pýta: „ Ako môžete mať po tejto ešte pre mňa dobrú správu?“ A právnik odpovedá: „Laboratórne testy ukázali, že máte dobrý cholesterol.“

Veľkonočná vigília

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť (Rim 6, 8)

Už ste sa niekedy pozerali na rast klíčka nového života z umierajúceho zrna? Čo ste videli? Obdivovali ste život, málokto si všimne zomierajúce zrnko. Život nás fascinuje.
Veľká noc – sviatok zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša je dôvodom k hlbokej radosti a pokoju a to napriek všetkým úzkostiam a strachom, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď vnímame, čo sa deje vo svete a v našom blízkom okolí.

Zelený štvrtok – omša na pamiatku Pánovej večere

Drahí bratia a sestry, jeden psychológ robil výskum a prišiel k zaujímavému záveru: zistil, že tí, ktorí spravili nejaký mimoriadny hrdinský čin, napríklad zachraňovali ľudský život alebo sa obetovali pre iných, väčšinou spomenuli, že zažili niečo podobné v detstve alebo v mladosti: Zažili, že niekto sa pre nich obetoval, že niekto bol pre nich oporou. Preto sa aj oni dokázali obetovať pre iných.

Stránky