Kázne

3. adventná nedeľa rok „A“

„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Jánova otázka naznačuje určitú neistotu, dalo by sa povedať, pochybnosť.

Je blízko pravde mienka znalcov Písma, podľa ktorých posolstvo Jánovo nevyjadrovalo jeho osobné pochybnosti, „iba“ istú, (ľudsky chápateľnú) neistotu spojenú s utrpením vo väzení a aj možnú vyučovaciu metódu pre pochybujúcich učeníkov.

2. adventná nedeľa rok „A“

Výhonky v začiatku sú maličké, ale časom z nich vyrastie celý konár, alebo môžu byť obnovou celého kmeňa.

Prorok Izaiáš vidí na kmeni Jesseho, ktorý bol Dávidovým otcom vypučať taký výhonok, ktorý bude ešte slávnejší ako Dávid. Bude malý, ale plný Svätého Ducha múdrosti, rady, sily a ďalších darov Ducha Svätého. On prinesie očakávanú spravodlivosť, pokoj a mier. O kom hovorí prorok? My už vieme, že je to mesiášska stať, že hovorí o vekmi očakávanom Pánovom Pomazanom – Spasiteľovi sveta. Izaiáš ho videl len v prorockom videní, my ho už poznáme.

1. adventná nedeľa rok „A“

Kňazi debatovali pred farou na rekolekcii a jeden z nich zahlásil: „Zaviedol by som Vianoce raz za štyri roky, tak ako Olympijské hry. Snáď preto si takto povzdychol, lebo z praxe kresťanov sa vyparil Advent, aspoň ten konkrétne prežívaný. Vymizla obeta, stíšenie sa, včasné vstávanie na roráty, odriekanie si príjemností. Advent mnohí prežívajú ako čas firemných večierkov a kultúrno-umeleckých podujatí, obdobie zhonu a nákupu darčekov, Ako to vyjadril jeden kresťanský novinár: Ježiš vykúpil nás a my vykupujeme obchody.

34. nedeľa v cezročnom období rok „C“ slávnosť Krista Kráľa

Drahí bratia a sestry!
Sv. Don Bosco hovorí, že: „smrteľná posteľ je najlepšia rozhľadňa na život“. Pohľad zo smrteľnej postele je oveľa múdrejší a prezieravejší, ako naše bežné pohľady. Človek z tejto perspektívy vidí svoj život oveľa inak. Blednú veci, na ktoré kládol veľký dôraz a vynárajú sa mnohé premárnené príležitosti. Áno, bratia a sestry; tento pohľad je úplne iný.

Stránky