Kázne

32. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Raz sa deti v Afrike hrali s malým zašpineným kameňom. Šiel okolo istý cestovateľ, a keď to videl, vymenil tento kamienok za nejakú hračku. Doma si ho dal očistiť a vybrúsiť a stal sa boháčom, lebo bol držiteľom veľmi vzácneho diamantu. Pre deti ten kameň nič neznamenal, bola to taká maličkosť. V živote sa aj inde presviedčame, že maličkosti sú dôležité. Stačí, aby jeden tenký drôtik nebol pripojený a celý stroj nejde. Naše telo sa skladá z miliárd veľmi maličkých buniek a vlastne celý svet je zložený z miniatúrnych atómov.

31. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Bratia a sestry, dnes keď počúvame v evanjeliu záujem jedného zákonníka o pravé poznanie v otázke, ktoré prikázanie je najhlavnejšie, vidíme že v námahe o večný život nie sme sami. Tentoraz neprichádza zákonník k Pánu Ježišovi, aby ho pokúšal, prichádza v pokore, aby mal jasno do čoho investovať čas, energiu, sily, aby neminul cieľ, ale aby ho dosiahol. Pre zákonníka to bola veľmi dôležitá otázka, nakoľko vtom čase bolo 365 príkazov a 246 zákazov, a rozliční učitelia zákona im pripisovali rozdielnu váhu.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Bratia a sestry!
Bolesť nebola v pôvodnom Božom pláne. Človek mal byť šťastný aj počas pozemského života, aj po prechode do večného života, ktorý mal byť bezbolestný a bez smrti. Bolesť a smrť sú ovocím dedičného hriechu a častokrát i našich osobných hriechov.

Pán Ježiš a jeho Matka nemali ani dedičný hriech, ani osobné hriechy. A predsa prijali bolesť a utrpenie. Stali sa nám podobnými vo všetkom, okrem hriechu. Dali nám príklad, ako máme znášať tieto nepríjemnosti vo svojom živote a premieňať ich na obetu.

24. nedeľa v cezročnom období rok „B“

V 21. storočí žijeme vo veku technického pokroku. V mobiloch môžeme používať navigáciu, a tak sa ľahko dostaneme, kde potrebujeme. A ani vo veľkom meste nezablúdime. Kedysi ľudia takéto navigácie nepoznali a museli sa riadiť hviezdami. Napr. takí námorníci sa v noci mohli orientovať len podľa hviezd. Vedeli, že Polárka svieti vždy na severe a pomocou mechanického prístroja sextantu vyrátali polohu lode na mori – zemepisnú šírku a dĺžku. Bolo to veľmi dôležité, aby sa vyhli plytčinám, útesom a šťastne doplávali do cieľa. Pri pobreží im pomohol ešte maják, ale ten mal len krátky dosah.

22. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Správne pochopiť je dôležité pri počúvaní, pri písaní aj pri práci.

Aj preto sa hovorí, že sa nechápe na spôsob toho, kto hovorí, ale toho kto počúva.

Pri písaní, ako záleží na správnom umiestnení hoci iba jednej čiarky:
Kráľ nariaďuje prepustenie väzňa a pisár to zapíše a potvrdí pečaťou.
Kráľ: Prepustiť, nie obesiť!
Pisár: Prepustiť nie, obesiť!

Stránky