Kázne

Zoslanie Ducha Svätého rok „C“

Veľká loď – plachetnica – zastavila uprostred mora. Bola ešte dosť ďaleko od súše Južnej Ameriky. Už týždne tu stála na mieste, lebo nedul žiadny vietor, ani ten najmenší. Kapitán bol zúfalý. Posádka hynula od smädu. A v tom v diaľke uvideli sťažeň lode. Bol to parník. Kapitán bez váhania odoslal odkaz: „Potrebujeme vodu. Prosíme o vodu.“ Parník poslal odpoveď: „Spustite nádoby dole, tam kde ste.“ Tento dialóg sa opakoval. Plachetnica nástojčivo žiadala o vodu. Parník odpovedal vždy rovnako. Kapitán v hneve a zúfalstve zišiel do podpalubia. Teraz už niet pomoci. Niet vody.

Nanebovstúpenie Pána rok „C“

Máme dnes prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Z prvého dnešného čítania nám autor skutkov apoštolov teda pravdepodobne evanjelista Lukáš zaznamenáva, že Pán Ježiš sa apoštolom zjavoval štyridsať dní po svojom zmŕtvychvstaní. Poskytol im mnoho dôkazov, že žije a hovoril im o Božom kráľovstve. Opisuje, ako apoštoli uprene hľadeli k nebu, ako Pán Ježiš vystupuje do neba.

Stránky