Kázne

Nanebovzatie Panny Márie

Keď ideme niekoho po dlhšom čase navštíviť, zvykneme pri stretnutí aj povedať, čo máme nové, čo sme zažili.

V Evanjeliu sme počuli o návšteve Panny Márie u Alžbety. Keď Mária pozdravila Alžbetu, a povedala, čo má nové, keď jej povedala o návšteve Božieho posla, ktorý jej oznámil, že našla milosť u Boha, že sa má stať matkou sľúbeného Mesiáša – Spasiteľa a o jej rozhodnutí, aby sa tak stalo, ako jej oznámil Boží posol.

Stránky