Kázne

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa rok „B“

Brat, sestra,
sme zvyknutí na celé homílie v Avanti. Tentokrát neponúkam hotovú homíliu, ale „polotovar“ – podnety, ktoré môžu niekomu pomôcť a inšpirovať ho k vytvoreniu vlastnej homílie na tému otec v rodine.

Prvé čítanie – Kniha Sirachovho syna:
„Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi a upevnil právo matky nad synmi“ (3, 3).

Pápež sv. Ján Pavol II. - Familiaris consortio:

Sv. Štefana – prvého mučeníka

DBS, keď počúvame nejaký príbeh, čítame knihu, či pozeráme nejaký film, vždy sledujeme, či sa hlavnému hrdinovi podarí vyhrať. Čo môžeme povedať Štefanovom príbehu: zvíťazil a či prehral?

Prv ako si zodpovieme túto otázku, priblížme si najskôr, kto bol Štefan. O živote Štefana vieme až od času, keď bol vyvolený za diakona a začal aktívne spolupracovať s apoštolmi. Dovtedy nám Skutky apoštolov spomínajú len toľko, že bol mužom viery a plný Ducha Svätého. Ako diakon sa venoval charitatívnej službe, ktorá sa v Cirkvi vyvinula z diakonskej služby pri stoloch.

Narodenie Pána – na úsvite rok „B“

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.

Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"

Stránky