Kázne

5. pôstna nedeľa rok „B“

Pri slávení sv. omše v každej piesni vďaky dostávame výzvu: „Hore srdcia“ a odpovedáme: „Máme ich u Pána.“ Máme; ale v akom stupni viery, nádeje a lásky? Dnes sme počuli nášho Pána: „Všetkých pritiahnem k sebe.“ To je túžba Boha – Ježiša po mojej aj tvojej večnej spáse.

Dajme sa priťahovať a tak napĺňať predpoveď proroka Jeremiáša (1. čít.) a prísľub i túžbu: „ ... lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí...“

Je to výzva veriť v slová Pána Ježiša: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. „ (Jn 4, 14).

4. pôstna nedeľa rok „B“

Izraelský kráľ Sedekiáš, kniežatá i ľud poškvrnili Boží chrám v Jeruzaleme.

Preto Pán Boh dopustil, aby mesto bolo zborené, vydrancované, vypálené, ľud odvlečený do otroctva do Babylonu.

Verní Bohu sa modlili: „Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi pravica odumrie, nech sa mi jazyk prilepí na podnebie...“

Po sedemdesiatich rokoch sa splnilo proroctvo Jeremiáša, Pán Boh vnukol novému kráľovi Babylonu Kýrovi, aby nariadil tým, ktorí patria k ľudu Izraela, nech sa vrátia späť do Jeruzalema, nech postavia znovu Boží chrám pre Pána...

Stránky