Kázne

29. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Určite každý z nás zažil nejakú nespravodlivú situáciu. Či už na nejakom úrade alebo v zamestnaní. V dnešnom evanjeliu Ježiš použil príklad nespravodlivého sudcu. Sudca nechcel obrániť ženu pred jej protivníkom. Možno čakal nejaké peniaze, na ktoré – môžeme predpokladať – si už zvykol. A teraz z toho prípadu nemalo pre neho nič kvapnúť, tak sa na to vykašľal. V tom čase boli vdovy väčšinou veľmi chudobné a nemal sa ich kto zastať.

28. nedeľa v cezročnom období rok „C“

V nedeľu sa zhromaždila rodina pri sviatočnom obede. Na záver sa podával puding s čokoládou. Najmladšia Betka mala puding veľmi rada. Ako prvá zjedla svoju misku. Otec chcel svoju dcérku naučiť slušnému správaniu a vďačnosti, preto jej hneď povedal: „A teraz ako povieš, Betka?“ Namiesto očakávaného „ďakujem“ povedala nahlas: „Mami, prosím si ešte jeden puding!“

27. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Prorok Habakuk žil a účinkoval v čase dramatických udalostí blížiaceho sa nebezpečenstva Babylonskej ríše v 6. storočí pred Kristom, keď Judsko nábožensky mravne upadalo. Prorok sa v dnešnom texte žaluje Bohu, pretože je bezmocný v snahe prekaziť tento úpadok. Dostáva sa mu však povzbudenia, že jeho situácia má zmysel. Všetko má napísať, pretože videnie čaká na svoj čas a náhli sa k splneniu...

Stránky