Kázne

5. nedeľa v cezročnom období rok „A“

Brat, sestra!
Keď nie tak dávno končilo milé „Vianočné obdobie“ a to sviatkom „Krstu Krista Pána“, v oznamoch na záver sv. omše sme z úst kňaza počuli: „Nasleduje ´Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím´“. Ak mal vtedy ešte malú časovú rezervu, možno doplnil stručné vysvetlenie z cirkevného kalendára: „V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt (pohľad) Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.“

Obetovanie Pána

Drahí bratia a sestry! Smrť je skutočnosť, z ktorej máme všetci strach. A mnohí z ľudí zneužívajú práve smrť na to, aby vládli nad druhými ľuďmi.
Zabijem ťa, ak neurobíš to, čo chcem.
Koľkokrát povedal človek človeku tieto strašné slová. A nielen povedal. Stále ľudia zabíjajú ľudí. Aby smrťou týchto obetí zastrašili tých druhých. Aby sa prípadne zbavili svojich protivníkov.

Zjavenie Pána rok „A“

Kto by sa pýtal na obsah dnešného sviatku, stačí, aby si viac všimol jeho názov, že Ježiš, náš Spasiteľ, sa postupne zjavuje ľuďom, aby si nás pritiahol k sebe. Že to nie je tak jednoduché z našej strany, hovorí aj príbeh:

Skupina ľudí, v ktorej každý hovoril iným jazykom, sa dohadovala o tom, akou rečí hovorí Boh. Pravdaže, každý tvrdil, že tou jeho rečou, lebo sa s Bohom rozprávali vždy len svojou rečou. Vtedy sa pri nich pristavil malý chlapec a povedal: „Boh nehovorí, je ticho, rozprávajú o ňom jeho diela...“ Sv. Hieronym povedal: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Začiatok niečoho nového je pre nás ľudí vždy niečo fascinujúce. Očakávame, že už to bude iné a dúfame, že aj lepšie. Nový rok je tiež príležitosťou si to priať a tešiť sa na nový začiatok. Vieme však, mnohí už aj zo svojej skúsenosti, že ponechať to len na niečo, čo príde samo, je nereálne. Mnohí si mysleli, že aj nové milénium prinesie niečo nové, prelomové, moderné a zmení dobu. No dnes, keď sa pozerajú na fotografie z roku 2000, ináč staré už takmer 20 rokov, povedia si, že to bola ale zaostalá doba.

Stránky