Kázne

4. nedeľa v Cezročnom období rok „C“

Viacerí sa už zaoberali myšlienkou, čo keby Pán Ježiš tak ako kedysi prišiel v 21. storočí na tento svet. A väčšina z tých, ktorí takto uvažujú, napokon doznajú, že keby dnes prišiel ako človek, tiež by ho pravdepodobne mnohí neprijali. Tak ako vtedy vstali a vyhnali ho z mesta, tak by tomu urobili aj dnes.

Pán si bol vedomý ako sa voči nemu zachovajú. Už vtedy povedal, že ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Tak sa prirovnal k prorokom, z ktorých ani jeden nemal ľahký život medzi svojimi súčasníkmi.

Stránky