Kázne

Zvestovanie Pána

Ako ťažko je nakloniť našu vôľu do vôle druhej osoby: Ženy, muža, šéfa v práci. Je to jedna z väčších ťažkostí, s ktorou sa musíme veľakrát vyrovnať v živote. Nakloniť svoju vôľu na prosbu, alebo rozhodnutie inej osoby sa môže často zdať ako čosi protirečivé s ľudskou náturou, s naším sklonom k samostatnému rozhodovaniu o našej voľbe, či činnosti. Poddávanie sa cudzej vôli nie je ľahké, ani príjemné, často je kompromisom, ktorý nás veľa stojí. Koľkokrát musí niekto rezignovať zo svojho pohľadu, z vlastnej vízie zverenej úlohy, aby sa udržal v práci.

5. pôstna nedeľa rok „B“

Pri slávení sv. omše v každej piesni vďaky dostávame výzvu: „Hore srdcia“ a odpovedáme: „Máme ich u Pána.“ Máme; ale v akom stupni viery, nádeje a lásky? Dnes sme počuli nášho Pána: „Všetkých pritiahnem k sebe.“ To je túžba Boha – Ježiša po mojej aj tvojej večnej spáse.

Dajme sa priťahovať a tak napĺňať predpoveď proroka Jeremiáša (1. čít.) a prísľub i túžbu: „ ... lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí...“

Je to výzva veriť v slová Pána Ježiša: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. „ (Jn 4, 14).

4. pôstna nedeľa rok „B“

Izraelský kráľ Sedekiáš, kniežatá i ľud poškvrnili Boží chrám v Jeruzaleme.

Preto Pán Boh dopustil, aby mesto bolo zborené, vydrancované, vypálené, ľud odvlečený do otroctva do Babylonu.

Verní Bohu sa modlili: „Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi pravica odumrie, nech sa mi jazyk prilepí na podnebie...“

Po sedemdesiatich rokoch sa splnilo proroctvo Jeremiáša, Pán Boh vnukol novému kráľovi Babylonu Kýrovi, aby nariadil tým, ktorí patria k ľudu Izraela, nech sa vrátia späť do Jeruzalema, nech postavia znovu Boží chrám pre Pána...

Stránky