Kázne

Zoslanie Ducha Svätého

Z Katechizmu katolíckej Cirkvi vieme o Duchu Svätom, že ide o tretiu Božskú osobu, rovnú s Otcom a Synom. Je opravdivý Boh a spolu s Otcom a Synom tvoria Najsvätejšiu Trojicu, no pri tom ide len o jedného Boha, ktorý existuje týmto spôsobom.

V Novom zákone sa spomína viackrát. Už aj v dnešnej bohoslužbe slova je spomenutý v 1. čítaní zo Skutkov apoštolov, kde je opísané ako v podobe ohnivých jazykov, za sprievodu veľkého hukotu sa zjavil na každom, kto bol vo večeradle. Viditeľný následok bol ten, že začali hovoriť rôznymi jazykmi o veľkých Božích skutkoch.

Nanebovstúpenie Pána v roku „A“

Síce už pomaly prichádza leto, no skúsme si predstaviť, že sme na chodníku, kde napadlo veľa snehu. Zabárame sa až po kolená, ba aj hlbšie, napreduje sa veľmi ťažko. Ak je to v horách, kde cestu nepoznáme, ľahko sa môže stať, že bude pre nás lepšie vrátiť sa a dosiahnutie cieľa odložiť na neskôr, keď budú lepšie podmienky. Predstavme si však, že niekto pred nami už šiel a cestu prešľapal. Isto sa nám ide ľahšie a bezpečnejšie, aj keď nie bez námahy.

6. veľkonočná nedeľa v roku „A“

Stalo sa to nedávno. Kňaz sa pýta navzájom snúbencov, kvôli čomu si berú jeden druhého. Mladí odpovedali: „Máme sa radi, je príjemný, je veľmi pozorná, je veselý a ja to potrebujem, lebo som častokrát smutná, nechceme byť sami. Kňaz sa poďakoval za úprimnosť, ale podotkol, že ich dôvody sú slabé. Nakoniec mladík povedal, že jej verí, pozná ju a preto ju miluje a chce s ňou prežiť život v láske. Áno, to je dôležité, aby ste si verili, poznali sa a napriek svojim chybám sa máte radi, podotkol kňaz.

Stránky