Kázne

15. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Božie Slovo posolstva dnešnej nedele je najmä o dvoch dôležitých faktoroch šírenia Evanjelia a Cirkvi vo svete: o jeho odovzdávaní – šírení, a jeho prijímaní – zodpovednosti.

„Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch“ a zároveň hovorí: „Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim! “

Na jednej strane Pánu Ježišovi veľmi záleží, aby ľudia mohli počuť o Kristovi, radostnú zvesť Evanjelia, na druhej strane necháva zodpovednosť na každom človeku, či toto posolstvo Zhora príjme alebo nie.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Bratia a sestry, každý z nás si vie určite spomenúť na niekoľko ľudí, ktorí mu ovplyvnili život v dobrom, alebo v zlom.

Osobne si uchovávam motúzkový ruženec, ktorý som dostal od dôstojného pána, pri ktorom som vyrastal ako miništrant. Ruženec priniesol z nejakej púte okolo roku 1970. Keď ho dnes chytím do rúk a modlím sa, obetujem túto modlitbu za kňazov, ktorých mi Pán Boh poslal do cesty a ktorí ovplyvnili môj duchovný aj spoločenský život. Boli pre mňa osobne veľkým darom a vďaka nim som tým, čím som.

13. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Všetci sa úprimne tešíme voľnosti a slobody, ktorá prišla po zdalo sa už nekonečnej karanténe. Súcitili sme síce so svetom, že choroba a smrť je niečo strašné, čo môže postihnúť človeka, ale naša viera vo večný život nemôže ostať len pri týchto pocitoch; viera je rozhodnutím sa rozumu a vôle. Náš Pán v túto dnešnú nedeľu nás priam vyzýva, aby sme s ním prekročili tajomstvo smrti a otvorili sa realite večnosti, ktorá je možná len s ním.

12. nedeľa v cezročnom období rok „B“

Kdo je Ježíš? V první části evangelia podle Marka zaznívá tato otázka víckrát v různých formách. Někdy, jako v dnešním úryvku, je vložena do úst samotným apoštolům: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“ Vyplývá z toho otázka i pro nás: jak je možné následovat Ježíše, být zcela zapojeni do jeho života, aniž bychom věděli, kdo doopravdy je?

Stránky