Kázne

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Bratia a sestry, prežívame najväčší deň dejín sveta. Nie, nie je to prehnané. Totiž sláviť sviatok neznamená len si na niečo spomínať, čo sa kedysi dávno udialo. Tak ako židia, ktorí slávili sviatok Veľkej noci, si nielen spomínali na vyslobodenie z otroctva, ale každý rok prežívali skutočnosť, že Boh ich vyslobodzuje, tak aj my, kresťania, nepripomíname si len udalosti Veľkej noci, ale ich skutočne prežívame. Ba ešte reálnejšie ako Židia svoje sviatky. Vo svätej omši predsa máme reálne sprítomnenie Ježišovej obety, jeho smrti a zmŕtvychvstania. Teda my sme svedkami týchto udalostí.

Veľkonočná vigília

Drahí bratia a sestry, návšteva hrobu, kde sú pochovaní slávni ľudia alebo svätci, býva častou súčasťou pútnických či poznávacích zájazdov. Napríklad Slováci putujú k hrobu sv. Cyrila v Ríme... Predsa však je jeden hrob, ktorý v návštevnosti vyniká nad ostatné. Ktorý? Čo myslíte? Iste si správne myslíte, že je to práve hrob Pána Ježiša.

Veľký piatok

V apríli 1865 bola rakva s mŕtvym telom amerického prezidenta Lincolna vystavená verejnosti v Clevelande v štáte Ohio. Pozostatky zavraždeného prezidenta slávnostne previezli z Washingthonu do mesta Springfield v štate Illinois, kde bol pochovaný.

V druhom rade ľudí, ktorí prechádzali okolo rakvy, sa nachádzala aj istá černoška so svojím malým synom. Keď sa obaja dostali k otvorenej rakve, žena zodvihla dieťa a pošepla mu: „Pozri sa dobre, miláčik môj. Tento človek zomrel za teba.“

Zelený štvrtok

Dnes slávime tri významné udalosti: ustanovenie sviatosti kňazstva, ustanovenie Sviatosti Oltárnej a Ježišov príklad služby v láske. Evanjelista Ján, keď opisuje posledný večer s Ježišom, spomína na Ježišovo gesto, ktoré malo veľký prorocký a symbolický význam. Ježiš si zobliekol odev svojej Božej slávy a prepásal sa plátenou zásterou ľudstva. Umýva učeníkom nohy a robí ich tak schopnými pristúpiť k nebeskej hostine.

Kvetná nedeľa rok „C“

Drahí bratia a sestry, niektorí považujú osla za hlúpe zviera, no len preto, že je tiché a poddajné. Nepíše sv. Pavol, že evanjelium je pre pohanov hlúposťou? No aj akýsi Židia označili Pána Ježiša počas jeho verejného účinkovania za pomäteného. Kristus Pán je však podľa Izaiášovej predpovede "Ebed Jahve" (Služobník Pánov): pred ľuďmi opovrhnutý a ktorého sme si preto nevážili, no v skutočnosti úspešný, povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny.

Stránky