Kázne

21. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Bratia a sestry, ak je pre nás niečo nepríjemné tak sa snažíme o tom nehovoriť, alebo si to nejako nadľahčiť.

Možno aj preto je toľko vtipov z pekelných múk a z jeho pôvodných obyvateľov – zlých duchov.
Ale naše vtipy a smiech nezmenia hroznú realitu pekla. Boží Syn Ježiš Kristus, najväčší priateľ človeka, až nápadne často o ňom hovoril. Prečo? Aby nás strašil? Nie.
Preto, že priateľ ti nezakrýva cestu do priepasti, ale ťa na ňu upozorní a pred ňou ťa všemožne chráni. Preto o ňom hovorí.

Nanebovzatie Panny Márie

Keď ideme niekoho po dlhšom čase navštíviť, zvykneme pri stretnutí aj povedať, čo máme nové, čo sme zažili.

V Evanjeliu sme počuli o návšteve Panny Márie u Alžbety. Keď Mária pozdravila Alžbetu, a povedala, čo má nové, keď jej povedala o návšteve Božieho posla, ktorý jej oznámil, že našla milosť u Boha, že sa má stať matkou sľúbeného Mesiáša – Spasiteľa a o jej rozhodnutí, aby sa tak stalo, ako jej oznámil Boží posol.

Stránky