Kázne

6. Veľkonočná nedeľa rok „B“

Keď sa lúčime s niekým, s kým nám bolo dobre, často prídu na myseľ a niekedy aj na jazyk slová: „Zostaň tu ešte!“

Pán Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Slová dnešného evanjelia sú zachytené z posledného večera pred jeho smrťou. Povedal ich zrejme po ceste z večeradla do Getsemanskej záhrady. Možno sa zastavili niekde pri mohutnom viniči, lebo úryvok dnešného dňa je pokračovaním známeho podobenstva/prirovnania o viniči: „Ja som vinič a vy ste ratolesti...“

5. Veľkonočná nedeľa rok „B“

Drahí bratia a sestry. Určite sa všetci tešíme, že je už vonku príjemné májové počasie. Všetko sa zazelenelo. A máme nádej, že s pribúdajúcim teplom odíde aj coronavírus. Všetci sa tešíme, že môžeme navštevovať Boží chrám, prichádzať na sv. omše a sv. spovede. Tento mesiac je výnimočný aj v tom, že deti z našich farských spoločenstiev prijmú prvý krát svätú Eucharistiu. Prečo píšem tak optimisticky? Pretože teraz, keď píšem toto zamyslenie je lockdown, zákaz vychádzania a nik z ľudí ani nemôže ísť na sv. omšu, keď by aj ako veľmi chcel. Vonku je nasnežené s celodenným mrazom.

4. Veľkonočná nedeľa rok „B“

V situácii, ktorú prežívame v súčasnom svete, máme dojem že život sa pribrzdil, keď sa spomalilo tempo života, keď utíchla premávka na cestách i vo vzduchu, keď školy, miesta kultúry, ale aj miesta bohoslužieb, kostoly sú bez tých, čo ich navštevovali, akoby sa život zastavil. Čas, ale plynie ďalej, ten sa nezastavil. Čo potvrdzuje aj skutočnosť, že už prežívame štvrtú nedeľu po Veľkej Noci, ktorú predchádzal týždeň modlitieb za duchovné povolania a voláme ju nedeľou Dobrého Pastiera.

Počuli sme v Evanjeliu, Ježiš povedal: „Ja som Dobrý pastier“.

3. Veľkonočná nedeľa rok „B“

Drahí bratia a sestry, pred niekoľkými rokmi sa slovenským jaskyniarom v Chorvátsku podaril skvelý úlovok. Objavili najhlbšiu jaskynnú priepasť na svete. V rámci jaskyne Medúza sa nachádza 450 metrov hlboká súvislá priepasť, ktorú naši borci zlanili a dostali sa až na dno. Keď rozmýšľali ako ju pomenovať, nazvali ju výstižným názvom Bojim-Bojim, aby vyjadrili svoje pocity – pocit strachu, čo všetko sa môže stať v tej hĺbke. Vďaka skúsenostiam, odvahe a aj dobrému lanu však táto akcia skončila úspešne a jaskyniari sa dostali z priepasti na svetlo.

Stránky