Kázne

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Brat, sestra!
Ako vieme, pred pár mesiacmi sme si pripomínali našich „otcov viery“ – sv. Cyrila a Metoda. Dnešný deň sa istým spôsobom pridružuje k tej príležitosti. Iste Matka Božia bez porovnania prevyšuje ostatných svätých či blahoslavených novozákonnej Cirkvi. Ale je tu predsa istá podobnosť týchto dvoch sviatočných dní. A to v našom historicko – cirkevno – národnom súvise.

21. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Bratia a sestry, ak je pre nás niečo nepríjemné tak sa snažíme o tom nehovoriť, alebo si to nejako nadľahčiť.

Možno aj preto je toľko vtipov z pekelných múk a z jeho pôvodných obyvateľov – zlých duchov.
Ale naše vtipy a smiech nezmenia hroznú realitu pekla. Boží Syn Ježiš Kristus, najväčší priateľ človeka, až nápadne často o ňom hovoril. Prečo? Aby nás strašil? Nie.
Preto, že priateľ ti nezakrýva cestu do priepasti, ale ťa na ňu upozorní a pred ňou ťa všemožne chráni. Preto o ňom hovorí.

Stránky