Zoslanie Ducha Svätého rok „C“

Vďaka dnešnej modernej komunikácii cez mobily, počítače, maily môžeme komunikovať kedykoľvek a s kýmkoľvek. Stačí poslať smsku, mail a je to. Naozaj to stačí? Mnohí z nás z vlastných skúseností vedia, že aj keď tak urobia, odpoveď neprichádza. Ten druhý sa na to totiž ešte nepozrel, neprijal správu od nás, neprečítal si ju. Aj to už dnes dokonca vieme zistiť. Poslať ale aj prijať, sú dva dôležité momenty pre správnu komunikáciu, osožnú a skutočnú. Inak to nejde. V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš posiela učeníkov, podobne ako bol on poslaný nebeským Otcom. A on ich nielen posiela, ale aj vybavuje prijatím Ducha Svätého, toho istého, ktorý od začiatku viedol aj samého Ježiša.

A jeho prejavy sa najviac odrážajú v pokoji a odpustení. Tento Duch je iný ako duch tohto sveta. Vo svete máte súženie, hovorí Pán Ježiš ale On premohol svet. Čím a ako? Že priniesol Otcovho Ducha, vrátil mu dôležité miesto v životoch ľudí. Aj my dnes bojujeme, aby sme boli viac plní Ducha Božieho a nie ducha tohto sveta. Máme čo robiť v tomto, lebo svet valcuje aj nás, veriacich, aby sme opustili zmýšľanie Božie a naplnili sa iba týmto svetom a jeho „radosťami“. Ako na to? Jednoducho. Kto sa kŕmi iba slovom tohto sveta, jeho informáciami, jeho pohľadom na veci, bude mať v sebe jeho ducha. A kto sa bude kŕmiť Božím slovom, evanjeliom, rozjímať o ňom, uvažovať ako náš Spasiteľ a Vykupiteľ, bude mať v sebe jeho Ducha, Ducha Svätého. Poďme teda na to! Začnime žiť Božie slovo viac ako doteraz, aby sme aj my prijali tú úžasnú správu od Pána, že nám dáva svojho Ducha, aby sme mali jeho pokoj, jeho odpustenie, jeho zmýšľanie.