"O autoritách alebo hovoriť dobre, alebo, ak to nejde, mlčať."

V spoločnosti nejaká autorita byť musí, či sa nám to páči či nie. Musí byť jednotné vedenie k cieľu, a preto musia byť i rozkazy, zákazy, nariadenia a musí byť aj poslušnosť. Hus obnovil Wickleffov blud, totiž, že netreba poslúchať autoritu, ktorá je v hriechu. V istom zmysle sme tým bludom napáchnutí aj my. Ak zbadáme na predstavenom chybu, nie sme už tak ochotní poslúchať ho ako predtým. Uváž teda, čo robí ten, kto vynáša chyby predstavených. Sťažuje prácu nadriadeného a poslušnosť poslúchajúceho a ohrozuje tak cieľ spoločnosti – všeobecné dobro. Preto o autoritách alebo hovoriť dobre, alebo, ak to nejde, mlčať.