List lekára - pôrodníka matke piatich detí

Vážená pani Kováčová.

ďakujem Vám za vaše svedectvo milujúcej matky veľmi peknej rodiny - úprimne obdivujem Vás i Vášho manžela, ste veľkým povzbudením pre moju prácu i rodinu.

Ďakujem i za útlu knižku o hnutí Nazaret, veľmi ma potešila. Až z nej som pochopil, že hnutie Nazaret = "Beňovci", mal som však o tom hnutí len kusé vedomosti. Mladá žena, o ktorej sme spolu hovorili, mi o hnutí niečo rozprával - hovorila o ňom pekne, i keď (na moju otázku) povedala čosi o svojich ťažkostiach, ktorých riešenie ju priviedlo až do inej peknej rodiny, v ktorej teraz žije. Vzbudila vo mne pozitívny záujem o hnutie a som rád, že z knihy od Vás som pochopil zase viac. Teraz už nepochybujem, že hnutie je Božím dielom, ktoré ľudí v ňom i "vedľa" neho (ak chcú) privádza k Pánovi. Ďakujem preto jej i Vám - ak z nášho rozhovoru náhodou vyplynulo niečo, čo mohlo pôsobiť negatívne, veľmi ma to mrzí a ospravedlňujem sa za to. Viem z vlastnej skúsenosti, že byť v katolíckom spoločenstve je krásne, ale zároveň občas ťažké vzhľadom k nepochopeniu niektorých ľudí, často veľmi blízkych.

Prajem hnutiu Nazaret Božie požehnanie a rast. Prajem aj Vašej rodine, nech Vás Pán sprevádza a ochraňuje. Ďakujem Mu za stretnutie s Vami i ďalšími krásnymi ženami - matkami, ktoré na pôrodnici stretávam.

Váš

I. W.