Kázne

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky rok „A“

,,Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.“(Lk 2,16)

Bratia a sestry, cez Pannu Máriu prišiel Boh – Ježiš Kristus na svet. My si ju dnes, na začiatku nového roka pripomíname ako Bohorodičku. Môže to v nás vyvolávať obdiv nad týmto tajomstvom.

Počas Ježišovho účinkovania boli situácie, kedy apoštoli a učeníci spoznávali Ježiša. Napríklad Ján pri rybolove: ,,To je Pán...“ Mária Magdaléna po zmŕtvychvstaní zisťuje, že to nie je záhradník, ale Ježiš.

Ježiš prišiel na svet cez Máriu, v tichosti, ukrytý v chudobe.

Stránky