Kázne

Narodenie Pána – na úsvite rok „A“

Radi sledujeme východ Slnka. Je to niečo úchvatné sledovať, ako Slnko vychádza nad obzor a stále viac a viac osvecuje celý kraj.
Táto sv. omša má prívlastok na úsvite. Alebo aj pastierska. Pastieri sú symbolom malosti. A Boh si často vyberá malé veci, keď začína tvoriť niečo veľké. Presne tak ako začína svitanie. Najprv malé svetielko a nakoniec je osvietená celá krajina.

4. adventná nedeľa rok „A“

Koľkokrát sa nám už v živote stalo, že sme niečo sľúbili, ale nesplnili. Buď sme zabudli, alebo nevládali vykonať alebo si to rozmysleli a nakoniec zmenili svoj úmysel. A možno sa nám to stalo aj zo strany druhých, ktorí sa zachovali podobne voči nám. Pokiaľ sa to stalo nám, tak nás to väčšinou mrzelo, prípadne sme sa ospravedlnili. Ak sa tak druhí zachovali voči nám, v mnohých prípadoch sme scitliveli a cítili sa oklamaní alebo odsunutí. Niekedy totiž máme na seba kratší a benevolentnejší meter ako voči druhým. Jedným slovom by sme mohli pomenovať túto situáciu ako sklamanie.

3. adventná nedeľa rok „A“

Čítanie z proroka Izaiáša je preniknuté radosťou. Radosťou z príchodu Pána na našu Zem. Aj keď sa táto udalosť stala pred viac ako dvetisíc rokmi, predsa Boh chce, aby sme mali na nej účasť aj my, ľudia 21. storočia. Umožňuje nám to svätá liturgia adventného obdobia. Radosť z príchodu Pána do našich sŕdc, začína v podobe hlbokej premeny. Lebo len radikálna premena nám pomôže k uzdraveniu chorôb, ktoré v súčasnosti pozorujeme: „Nestálosť v dobrom, netrpezlivosť, strach pred tým, čo príde, zneužívanie slov vo vzťahu k blížnym.“

2. adventná nedeľa rok „A“

Pán pripravoval ľudstvo stáročia na vyslobodenie od hriechu a získanie možnosti dostať sa do neba. Pomaly informoval a vychovával ľudí cez svojich vyvolených – Abraháma, Izáka, Jakuba a ostatné postavy Starého zákona.

Potom to však išlo už šikovne.

Pol roka pred Vykupiteľom vystupuje Ján Krstiteľ a oznamuje, že je plnosť času a že sľúbený Vykupiteľ je už na zemi. Po pol roku nastupuje na svetovú, historickú a reálnu scénu skutočný Vykupiteľ, Ježiš Kristus!

Stránky