Audio

"Veľký voz sa rozbehol po širokej, tmavej ceste. Kringe rozmýšľal nad vrátnikovým pozdravom. Ale hlúposť! Šťastlivé sviatky! Ako pre koho... Kringe si vykonával náboženské povinnosti, kým bol malý, ale potom po rokoch zúčtoval s tým, ako so všetkým, čo ho odťahovalo od obchodu...

Bol december. Začala zima a vial studený vietor. Pracovali sme na ryžových poliach.

Šiu prišiel ku mne a prosil ma, či by si nemohol odpočinúť.

- O chvíľu bude prestávka - povedal som. - Nepočkáš?

- Nie, potom bude neskoro, prídu stráže. Johann, vieš, aký je dnes deň?

Úlohou každého človeka je, aby vychádzal medzi svojich blížnych a pomáhal im.

Ani dlhotrvajúca ľútosť nemôže napraviť premeškanú príležitosť, v ktorej som mohol iným urobiť niečo dobré a neurobil som to.

Byť láskavým ku všetkým, byť dobroprajný, zhovievavý a láskavý, to má byť vždy mojou vecou.

"Práca, práca práca..."

Stránky