Štyri vianočné poviedky

"Veľký voz sa rozbehol po širokej, tmavej ceste. Kringe rozmýšľal nad vrátnikovým pozdravom. Ale hlúposť! Šťastlivé sviatky! Ako pre koho... Kringe si vykonával náboženské povinnosti, kým bol malý, ale potom po rokoch zúčtoval s tým, ako so všetkým, čo ho odťahovalo od obchodu...

Spomalil, lebo vchádzal do ostrej zákruty... Stŕpol. Zatiahol brzdu, lebo..."

Kto sa chce dozvedieť, ako sa pán Kringe zmenil, a tiež to, ako by sa mal meniť karždý z nás, aby prežil šťastlivé sviatky - pomôže si v tom i týmto audio záznamom.

Autor: Stanislav Vojtko
Druh: poviedky
Obsah: štyri poviedky o tom, ako sa majú a nemajú prežiť Vianoce.
Pietro Bargellini: Hostinský
S. Lagerlöfová: Cisárovo videnie
Nemenovaný autor: Tichá noc, svätá noc
A. C. Kulhan: Štedrý večer v krypte
Cieľ: malým i veľkým osvetliť tajomstvo vianoc.

admin