Vianočná pieseň

Úlohou každého človeka je, aby vychádzal medzi svojich blížnych a pomáhal im.

Ani dlhotrvajúca ľútosť nemôže napraviť premeškanú príležitosť, v ktorej som mohol iným urobiť niečo dobré a neurobil som to.

Byť láskavým ku všetkým, byť dobroprajný, zhovievavý a láskavý, to má byť vždy mojou vecou.

Vďaka Bohu, že mám ešte čas napraviť, čo treba...

Autor: Ch. Dickens
Druh: poviedka
Obsah: hovorí sa tu o tom, ako starý, lakomý obchodník Scruge prežíval Vianoce.
Cieľ: poukázať na to, že zanedbanie dobra je veľký hriech.

admin