Jeho ruka dlaň a päsť

Keď počúvame dejiny vyvoleného národa, neodsudzujme ho. Sú to aj naše dejiny. Veď koľkokrát sme už boli aj my neverní tej novej a večnej zmluve, ktorú Boh ešte stále s nami obnovuje.

"Nie je bez zaujímavostí tá Božia tvár ustavične sklonená pozorne nad človekom, zahalená striedavo úsmevom i mrakom. Nie je bez zaujímavosti ten zápas dobroty a prísnosti, milosrdenstva a spravodlivosti, ktorý táto tvár odzrkadľuje..."

Autor: J. A. Beňo
Druh: komentár
Obsah: prierez dejinami spásy - od Stvorenia po Kristovu vykupiteľskú smrť - v ktorom sa osobitne zdôrazňuje vernosť alebo nevernosť človeka voči Bohu.
Cieľ: ukázať pravú Božiu tvár, ktorá je milosrdná, ale i spravodlivá.