Veľký piatok

Doznela správa o vykupiteľskej smrti Pána Ježiša.

Kríž, na ktorom dovtedy zomierali otroci za trest, sa stal prostriedkom nielen smrti Božieho Syna, ale aj prostriedkom vykúpenia všetkých ľudí.

História ľudstva do Kristovho kríža bola hrozná. Bola to história pokazenej večnosti. Veď hriechom Adama a Evy sa rozsypali Božie plány, ktoré mal s človekom. Dovtedy naplánovaná šťastná večnosť sa zmenila na vyhnanstvo. Od hriechu prvých rodičov až po kríž – teda cez tisícročia – aj tí najsvätejší uviazli na polceste. Nebo bolo zatvorené.

No od smrti Pána Ježiša na kríži sa opravil pokazený Boží plán. Cesta človeka životom opäť obnovila ponuku šťastného konca a večnosti.

Kríž ako medzník. V celej histórii ľudstva, ale aj v histórii osobnej. Veď nebo nie je prisľúbené celku – ľudstvu „an blok“, ale jednotlivcovi.

Mne a tebe, keď osobne prijmeme svojím rozhodnutím a následnými životnými postojmi Pána Ježiša za svojho brata a jeho Otca za svojho Otca.

Mučiaci nástroj sa stal nástrojom víťazstva a bránou do neba.
Prečo?
Lebo ho Pán použil v svojich plánoch.
Všetko, čoho sa dotkne Božia ruka, mení sa na poklad.
Kríž, ale aj úspech. Choroba, ale i zdravie. Bohatstvo, ale i bieda.

Ak chceme, aby sa náš život zmenil na cestu do neba a to čo máme na poklad, ponúknime to Bohu. Spomeňme si na Ježišove slová o tom, že kto sa snaží zachrániť si život, stratí ho. Ale kto ho stratí pre Neho – ten si ho zachová pre celú večnosť. Nebojme sa vzdávať seba. Dostaneme oveľa viac.

Pozrime si len veľmi jednoduchý príklad. Mladí ľudia sa zapáčia jeden druhému. Ak sa dokážu v mene lásky zriekať svojich predstáv, plánov, chutí a nechutí, prežijú krásny vzťah a ak Pán Boh dá aj krásne manželstvo. No ak sa jeden, alebo i obaja zanovito držia svojej mienky, vzájomná záľuba veľmi rýchlo vychladne a vzťah sa nerozvinie. Aby mohli dostať, musia sa vzdať. Do plnej izby sa už nič nezmestí. A Boh nám chce dať tak veľa! Či bude môcť, závisí od našej ochoty urobiť mu miesto. V čase, silách, skutkoch.

Dať sa mu s týmto svojim „majetkom“ k dispozícii, dať sa mu do rúk. Začlenením seba do Jeho plánov sa stane všetko čo budeme prežívať – či už v ľudských očiach dobré, alebo zlé – pozitívnym prvkom pre našu večnosť.

Pane, ďakujeme Ti za to, že nás miluješ. Odovzdávame Ti každú sekundu nášho života a všetko čo máme a prosíme, nech sa to premení na Tvoju slávu a našu spásu, tak ako si premenil nástroj mučenia – kríž – na nástroj lásky. Amen