Veľkonočná vigília

Bratia a sestry, veľkonočnú vigíliu sme začali sláviť obradom svetla. Svetlo sme priniesli do tmavého kostola, kde potom naplno zažiarilo. Prechod z tmy na svetlo, prechod cez Červené more - z Egypta do zasľúbenej zeme, z otroctva na slobodu, prechod od hriechu k novému životu a nakoniec prechod z tohto sveta do večnosti.

Toto všetko dnes prežívame vďaka tomu, že Ježiš prešiel zo smrti do života, vstal z mŕtvych a viac neumiera. Máme veľkú výsadu a šťastie, že sme krstom zjednotení s Kristom, ktorý nám všetkým získal toto víťazstvo. Je na nás, aby sme s ním prežívali tento veľkonočný život tu a potom aj vo večnosti.

Kňaz navštevoval vo väznici mladého zločinca - vraha. Rozprával sa s ním, dával mu knihy na čítanie, povzbudzoval ho k viere v Boha, ale nemalo to veľký úspech. Raz sa stalo, že väzeň si dal zavolať tohto kňaza. Kňaz sa ponáhľal, lebo nevedel, čo sa deje. Keď prišiel do väznice, väzeň mu hovorí: "Otče, knihy, ktoré ste mi dávali, nemali pre mňa veľký význam. Ani vaše povzbudenia neúčinkovali na moje vnútro. Ale stalo sa čosi nezvyčajné. Dnes som bol na súde, kde bola aj matka 17-ročného chlapca, ktorého som zavraždil. Bola oblečená celá v čiernom a mala slzy v očiach. Povedala mi: „Odpúšťam vám a dlho som sa modlila k Bohu, aby vás neodsúdili na smrť!" A väzeň potom hovorí kňazovi: "Láska tej matky mnou otriasla. Kde nabrala táto žena silu a lásku, aby mi odpustila? Len v Bohu, v ktorého verí. I ja chcem veriť v tohto Boha. Otče, pomôžte mi." (J. Vrablec)

Bratia a sestry, vidíte, že tento väzeň prešiel z tmy do svetla. Zo smrti hriechu do života s Bohom. Neodolal Božej láske, Božiemu svetlu, ktoré mu predstavila jedna matka. Asi tak, ako to prežívajú katechumeni, ktorí v mnohých chrámoch pri dnešnej slávnosti príjmu sviatosť krstu. Je to ohromná vec spoznať veľkosť Božej pravdy a lásky.

Aj pre nás všetkých je toto príležitosť prejsť z tmy hriechu do života s Bohom, od nenávisti k láske, od egoizmu k obete, službe. Ak sme tak ešte neurobili vo sviatosti pokánia, máme na to celé veľkonočné obdobie. Nech nám všetkým zmŕtvychvstalý Kristus dá túto milosť, nech nám dá radosť vzkriesenia k novému životu. Amen.