"Nevyhováraj svoje chyby, radšej sa hľaď z nich opraviť."

Akokoľvek sú hlasné a zvučné tvoje slová, nikdy nimi neprekričíš to, čo si povedal skutkami. Klin sa vyráža klinom, skutok skutkom, zlý dobrým. Ak si sa pomýlil, oprav sa, nevyhováraj sa. Slová sú vždy slabé tam, kde im protirečia skutky. Tých, čo o tebe hovoria zle slovami, skutkami sa usiluj prevravieť.
Slovom proti slovu nič nezmôžeš. Skutkami o sebe hovor to, čo chceš, aby iní o tebe hovorili slovami. Nevyhováraj sa! Oprav sa!