"Znášaj ochotne chyby iných, ak chceš, aby iní znášali tvoje."

Od tých môžeš právom čakať zhovievavé milosrdenstvo pre seba, ktorých si ty sám učil byť milosrdnými. A len tak možno iného naučiť milosrdenstvu, ak mu dáme svoje okúsiť, veď nikto nemôže milovať a tobôž praktizovať to, čo nikdy nespoznal, čo nikdy neskúsil.
Čakáš od iných milosrdenstvo? Buď milosrdný a zhovievaj!