"Láska v praxi, to je pravá výchova."

Výchova je praktická láska k Bohu a blížnemu a vychovávať znamená prakticky učiť milovať Boha a blížneho.