"Dve veci sú nevyhnutne potrebné, aby sa človek niečo naučil: útek pred záhaľkou a útek pred hriechom."

Len tam možno očakávať výsledky, kde pracuje človek a kde pracuje i Boh. A tak štúdiu, ako aj každému inému ľudskému snaženiu stoja v ceste dve prekážky: lenivosť a hriech. Lenivosť znemožňuje pôsobenie človeka, hriech prekáža pôsobeniu Boha.