19. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Vitamíny sú veľmi potrebné pre každý organizmus. Ich nedostatok sa prejaví chorobou. Následne nám lekári odporúčajú zvýšiť prísun potrebných vitamínov. Ale rozumný človek sa snaží po celý rok o ich pravidelný prísun napríklad v pestrej strave... Pri dostatku vitamínov je odolnejší voči všelijakým chorobám, vírusom a problémom.

Pán Ježiš nám v evanjeliu dnešnej nedele pripomína: "Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." (Lk 12, 40) Ide o pripravenosť duše na príchod Pána. Vieme však, že tá pripravenosť nespočíva len v poslednom okamihu nášho života, ale v každodennej snahe a vernosti pri spĺňaní úloh a poslania. Ak posilňujeme svoju dušu duchovnými prostriedkami – "duchovnými vitamínmi", tak sme pripravenejší na život s Pánom, pred Pánom a na príchod Pána. Potrebujeme dostatok všetkého, čo nám pomôže k duchovnému zdraviu a k duchovnej kondícii na ceste k Bohu.

Preto vám ponúkam niekoľko typov "duchovných vitamínov" pre život:

 • "Vitamín A": – Aktívny oddych
  Každý z nás potrebuje správne striedanie práce a oddychu. Mať činnosť, pri ktorej si viem aspoň chvíľu oddýchnuť, pookriať, načerpať síl do ďalšej práce, ktorá ma čaká. Latinské slovo – "recreatio" znamená "znovustvorenie", čiže nová kvalita. Po správnom oddychu má môj život akoby novú kvalitu, chuť.
 • "Vitamín B1" – (Breviár) – modlitba
  Je viacero spôsobov ako sa modliť. Obľúbenou je aj modlitba vlastnými slovami. Tam mám príležitosť vyjadriť Bohu, čo prežívam, čo ma trápi, teší. U každého to je iné, rôzne. Mnohí ľudia však trpia nedostatkom tohto "vitamínu", lebo si myslia, nemajú dostatok času. Ale poznáme zo života, že koho mám rád, na toho si vždy viem nájsť dostatok času a rád sa s ním porozprávam.
 • "Vitamín B2" – Biblia – Božie slovo
  Je to zaujímavý spôsob ako k nám hovorí Boh. Koľkokrát sa trápime, špekulujeme, nevieme ako ďalej. A Biblia ponúka odpoveď na všetky problémy života. A nielen to. Pomáha nám správne prežívať aj chvíle radosti, šťastia a nadšenia v živote. Boh je dokonalý lekár, ktorý sa v diagnóze nepomýli. Pozná moju diagnózu a ponúka mi liek, akoby s odkazom: "Vezmi a čítaj".
 • "Vitamín B3" – Beletria – dobrá kniha
  Hoci sa technika veľmi rozmáha a záujem o knihy klesá, aj tak je tento vitamín potrebný pre človeka. A tak, keď sa odhodlám predsa nejakú prečítať, nech to už stojí za to, nech je to taká, ktorá má povzbudí v konaní dobra. Lebo čím naplním svoje vnútro, to budem aj rozdávať iným. Niekedy však treba vynaložiť viac snahy, ak chcem nájsť dobrú a hodnotnú knihu.
 • "Vitamín C" – Cesta s jasným cieľom
  Každý deň sme na ceste niekam – do školy, do obchodu, do mesta, na autobus... a opäť domov. Väčšinou máme cieľ, kde chceme prísť. Aj na ceste života nie som náhodný cestovateľ. Boh ma vyslal na svet a čaká, že dobre pocestujem; že sa pousilujem nevybočiť z cesty, ktorá vedie k nemu. A ak moja navigácia zlyhá a odbočím zle, tak opäť preskúmam svoj smer... Tento "vitamín" pomáha k odolnosti proti duchovným "vírusom" a "baktériám".
 • "Vitamín E" – Eucharistia – svätá omša
  Veľkosť a hodnota sa ani nedá opísať. To treba zažiť. Tomuto vitamínu duchovného života mnohí ľudia nerozumejú, a preto ho vyhľadávajú iba raz v týždni – v nedeľu. Ak sa im zdá, že ich to neposilňuje v živote, treba im odporučiť zintenzívniť návštevy "Lekára", ktorý ich v kostole čaká aj počas týždňa. Ak si dajú poradiť, efekt a účinok sa určite po krátkom čase ukáže...
 • "Vitamín F“ – Farnosť
  Okrem rodiny patríme aj do farnosti – skupiny veriacich. Týmto "vitamínom" sa obohacujeme navzájom: Vtedy ak si dáme otázku: "Ako môžem vo farnosti poslúžiť? Prečítam v kostole? Pomodlím sa s druhými? Navštívim chorého alebo opusteného? Ponúknem sa do nejakej služby – nejakej práce? Ak sa mi podarí aj niečo také urobiť, tak som obohatil iných, a tým aj seba.
 • "Vitamín S" – Spoločenstvo
  Odporúča sa myslieť na tých, s ktorými mám niečo spoločné – príbuzných, spolužiakov, známych, bratov a sestry z pokrvnej alebo duchovnej rodiny. Pomôckou môže byť, ak si napíšeme ich mená a necháme ich na viditeľnom mieste. Môžeme sa za nich pomodliť, obetovať nejakú ťažkosť alebo dobrý skutok... Efekt to prináša, aj keby sa dotyčný človek nedozvedel, že sme pre neho niečo urobili.

Bratia a sestry, prajem sebe aj vám dostatok "duchovných vitamínov", ktoré nám pomôžu pripravovať sa a byť pripravení na príchod Pána.