29. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Určite každý z nás zažil nejakú nespravodlivú situáciu. Či už na nejakom úrade alebo v zamestnaní. V dnešnom evanjeliu Ježiš použil príklad nespravodlivého sudcu. Sudca nechcel obrániť ženu pred jej protivníkom. Možno čakal nejaké peniaze, na ktoré – môžeme predpokladať – si už zvykol. A teraz z toho prípadu nemalo pre neho nič kvapnúť, tak sa na to vykašľal. V tom čase boli vdovy väčšinou veľmi chudobné a nemal sa ich kto zastať.

A Ježiš využíva tento príklad ako určitý paradox. Ak už tento skorumpovaný sudca po určitej dobe obháji spravodlivosť a pomôže vdove, o čo skôr nás vypočuje náš Boh, ktorý je nekonečne dobrý.

Ale teraz nečakajme, že keď budeme donekonečna unúvať Boha svojimi prosbami, tak nám dá, čo od neho chceme. Sv. Augustín dáva tri podmienky, aby naše prosby voči Bohu boli v úvodzovkách účinné. Tie tri príčiny nevypočutia našej modlitby sú, že sme zlí, zle prosíme a o zlé veci prosíme.

  • Sme zlí, častokrát sa málo snažíme zlepšiť svoj život v medziach, ktoré sú v našej moci, napr. rôzne návyky a neresti.
  • Prosíme zle, to je vtedy keď prosíme a ani neveríme, žeby nás Boh mohol vypočuť, prípadne mu dávame podmienky.
  • A o zlé veci prosíme, to znamená, že sa nechceme zjednotiť s Božou vôľou a často by sme chceli veci, ktoré sú buď samé osebe zlé, alebo by nám neprospeli alebo sú pre nás zbytočné.

Určitú schému modlitby Ježiš načrtol aj v modlitbe Otčenáš. A tam sa modlíme: Buď vôľa Tvoja. Je to spájanie sa s Božím plánom pre nás, ktorý – aj keď sa nám niekedy nezdá, – je pre nás najlepší.

Je to presne ako keď sa rodičia starajú o deti. Rodičia vedia, čo ich dieťaťu osoží a čo nie a podľa toho mu dávajú stravu. A keď je to potrebné, podajú dieťaťu aj horký liek. A boli by to zlí rodičia, keby liek dieťaťu nepodali kvôli tomu, že je horký a dali by mu radšej niečo sladké.

Ježiš nám dnes odovzdal posolstvo. Boh nás vždy počuje, aj keď sa nám to nezdá. A Boh nás vždy obráni. Ale používa na to spôsob, ktorý je nám niekedy nezrozumiteľný. A o tomto je viera. Uveriť Bohu, že má najlepšie riešenia pre môj život.

Preto prosme Ježiša aby sme nikdy nestratili túto vieru. Zvlášť dnes, keď máme misijnú nedeľu a pripomíname si, že kto má vieru v Ježiša, mal by sa usilovať aj o jej rozšírenie. Jednak modlitbou, ale aj konkrétnymi činmi. Zamyslime sa aj my, k akému spôsobu nás Boh volá. Aby sme vieru šírili svojím životom a aj ohlasovaním. Aby Syn človeka, keď príde na konci vekov alebo keď príde a zavolá nás do večnosti, tú vieru u nás našiel.