33. nedeľa v cezročnom období rok „C“

Drahí bratia a sestry,
v dnešnom evanjeliovom úryvku sme si vypočuli Ježišovu eschatologickú reč o posledných veciach. Na prvé počutie sa nám to môže zdať ako dosť negatívny pohľad do budúcnosti, ktorý niekomu naháňa aj strach. Nie, prosím vás, nezmýšľajme týmto smerom. Každé Ježišovo slovo je povedané pre naše dobro ako napomenutie, poučenie a povzbudenie. Je to Otcov list lásky pre svoje deti, ktoré putujú do večnosti cez rôzne životné radosti, bolesti, skúšky, pády, zlyhania, ale aj vstávania, aby šťastne zakotvili vo večnom domove a spočinuli v Jeho náručí. Opäť zdôrazňujem, nemajme strach, ale radosť. Akú radosť? Radosť z toho, že nás Ježiš upozorňuje na posledný deň, aby sme sa svojím životom pripravovali na chvíľu, keď príde súdiť živých i mŕtvych.

Ježiš pár dní pred smrťou predpovedal zničenie jeruzalemského chrámu, čo sa o pár rokov skutočne udialo. Jeruzalemský chrám bol zničený Rimanmi v 70. roku po Kristovi. Keď sa prvá časť Pánovej predpovede splnila, verme, že aj ďalšie časti sú pravdivé a vyplnia sa. V dnešnom evanjeliu nám už Ježiš dáva konkrétne usmernenia, čo robiť a na čo si dať pozor, aby sme nezlyhali, keď sa jeho slová budú uskutočňovať a aby sme obstáli a vytrvali až do konca.

  • „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť.“

Čo to znamená? Počas dejín sme zažili i poznali rôznych falošných prorokov, ktorí hlásali blahobyt, núkali človeku šťastie a kráčanie po širokej ceste. Boli to rôzne izmy, ktoré ľudstvu nepomohli, skôr uškodili. Aj na takéto lákavé ponuky nám dal Ježiš liek: „Nechoďte za nimi!“ Každý za seba si odpovedzme, či sme náhodou nenaleteli šteklivým ponukám sveta, ktoré nás vzďaľovali od Krista, od jeho Cirkvi, od sviatostí.

  • „A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch...“

Nemusíme to ani komentovať. Každodenné správy nám to len potvrdzujú. Svet je vo vojne a v nepokojoch. Nemusíme sa báť. Ježiš nás znova povzbudzuje: „Neľakajte sa! To musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

  • „Národ povstane proti národu...Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor...“

Opäť by sme mohli spomenúť nejeden konflikt. Denne o nich počúvame zo všetkých kútov sveta. A dôsledky? Veľké zástupy hladujúcich a trpiacich ľudí.

  • „Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať... a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.“

Aj tieto Ježišove slová sa už plnia. Vyznávači Krista sú v 21. storočí aj zabíjaní. Kresťania sú dnes podľa najnovšej štatistiky najviac prenasledovanou spoločenstvom. Hovorí sa, že za posledné storočie bolo viacej mučeníkov ako v prvokresťanskej dobe. A prečo sa to všetko deje? Pre Ježišovo meno, tak ako to sám predpovedal. On nás aj v tejto neľahkej situácii povzbudzuje: „Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Milí bratia a sestry, vypočuli sme si Ježišove slová. Čo k ním ešte dodať? Zostať v pozícii pokory a vyprosovať si dar vytrvalosti, aby sme zostali verní, keď prídu do nášho života spomínané skutočnosti. Nečakajme veľké ťažkosti, ale učme sa v denných, nepríjemných a neľahkých situáciách zostať verní Pánovi. Nech nám k tomu pomáha aj príhovor našej nebeskej Matky Márie, ktorá zostala verná Ježišovi aj pod krížom.