Kázne

3. Veľkonočná nedeľa rok „A“

Už už to vypadalo chvílemi docela beznadějně – s tou formací apoštolů a učedníků – ale z dnešních úryvků a textů božího Slova vyplývá, že se skutečně rýsuje FORMAČNÍ HAPPYEND. Tak například Petr, který jak víme si Pána dříve bral stranou, aby mu domlouval: „... Pane, to se ti nesmí stát...“ – dnes v 1.čt. sebevědomě vystupuje, jako někdo, komu to vše „docvaklo“ a nutně se s tím musí podělit, ba vystoupit, (jak kdysi komentovala své svědectví teta Marta Jedličková: „ ...i kdyby traktory padaly!“) Jeho vystoupení ve 2. čt.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Máme za sebou Zelený štvrtok, Veľký piatok i Bielu sobotu a dnes slávime, milí bratia a sestry, Veľkonočnú nedeľu zmŕvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

Mnohí povedia, pre kňazov je to ale fuška, štafeta kázania. Áno, je to ohlásenie radostnej zvesti, hlavne dnes:

„Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja!
„Vstal Pán, Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj o svete!“

Veľkonočná vigília

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí.
Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí.

Takúto pieseň si niekedy spievali mladí chlapci a dievčatá a pomáhali si tým motivovať svoju myseľ, srdce aj svaly, aby o láske správne rozmýšľali, a aby sa za láskou aj hýbali.

Veď preto Boh poslal na svet svojho Syna, aby sme nielen o láske spievali a snívali, ale aby sme lásku aj videli. A aby nás Jeho láska zmierila s Bohom, ktorý je Láska.

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – Slávenie utrpenia a smrti Pána

„Je dokonané.“ (Jn 19, 30) Stalo sa, čo sa malo stať. To, čo predpovedali dávni proroci, na čo čakali všetci spravodliví, na zemi i v podsvetí. Aj keď víťazstvo ešte len príde, na tretí deň, ale bez tohto diela na kríži by nebolo možné. Ježiš učinil všetko, čo mal, dokonale splnil Otcovu vôľu, to, prečo žil, kvôli čomu prišiel na tento svet, kvôli čomu sa narodil. Tu sa završujú všetky naše pôsty, naše zapierania, naše umŕtvovania. Prečo? Lebo už ženích nie je medzi nami. Ježišovo odovzdanie sa na kríži je všetkým, čo sa dalo urobiť pre záchranu človeka.

Stránky