Tretie výročie smrti Mons. Ferdinanda Javora

16. novembra sme si pripomenuli v Šali tretie výročie smrti Mons. Ferdinanda Javora.
Sv. omšu slúžil pán dekan Ladislav Šálka spolu s výpomocným duchovným Viktorom Koštialikom.
D.p. Koštialik reagoval na Božie slovo z evanjelia sv. Lukáša /Lk 19,11-28/, v ktorom istý človek vznešeného pôvodu dal svojim desiatim sluhom desať mín, aby s nimi obchodovali. Kazateľ vyjadril okrem povzbudenia, aby sme tam kde sme využívali svoju mínu - dar Božieho slova - a tak rozširovali Božie kráľovstvo, tiež vďačnosť za službu Mons. Javora pre Cirkev. Svojou tichou a vytrvalou prácou pri úprave liturgických kníh, Breviára, korektúre Svätého písma, ako aj povzbudivými homíliami pri sv. omšiach i službou pri sviatosti zmierenia alebo individuálnych kontaktoch sa pričinil o šírenie Božieho kráľovstva. Nech ho Pán za jeho službu oslávi.