Hrdina všedného dňa

"Spytuješ sa, či som veselý. Akoby som nebol, kým mi k tomu pomáha viera? Vždy som veselý! Smútok nie je podielom kresťanských duší...!

Cieľ pre ktorý sme boli stvorení, nám ukazuje cestu, ktorá - hoci je posiata mnohými tŕňami, predsa nie je smutná. Je to radostná cesta napriek všetkým bolestiam, s ktorými sa na nej stretávame."

Autor: Ján Krajčík
Druh: životopis
Obsah:
Životopis blahoslaveného Petra Juraja Fassatiho, študenta, ochrancu ubiedených, milovníka prírody, pre ktorého bežné životné situácie boli podnetom vytrvať na ceste k Bohu a pomáhať v tom aj ostatným.
Spracované podľa rovnomennej knihy prof. Dr. Antóna Cojazziho, saleziána, podľa prekladu JUDr. Jána Kaššovica (1934).
Cieľ: poukázať na to, že opravdivá radosť vyplýva z neochvejnej viery v Božiu Prozreteľnosť.