2. nedeľa po narodení Pána rok „C“

Nový rok 2022 začíname v znamení dvojky. Jednak pri pohľade na dnešný dátum vidíme 4 dvojky a aj dnešné stretnutie v kostole, alebo pri obrazovkách je druhé v tomto roku. Po sviatku Bohorodičky Panny Márie, ktorý slávime 1. januára, dnes je nedeľa a opäť sa schádzame na sv. omši. Zamyslime sa trochu nad dvojkou – ale len naozaj trochu, nakoľko druhý deň prežívať ako nedeľu – hlavne po silvestrovských oslavách – je dosť náročné a nezostáva na to veľa síl. A tu je prvá možnosť nechať sa osloviť dvojkou. Opakovať niečo, teda robiť to druhý krát je oveľa náročnejšie ako prvý raz. Jednak už vieme, čo nás čaká a druhý krát – je už limitované úrovňou prvého. Športovec, ktorý pri prvom pokuse dosiahol istý výsledok, je už viazaný, aby druhý krát bol lepší. Operácia, ktorú musia zopakovať – bolí viac ako prvá. Na druhej strane, najcennejší človek – Bohočlovek Ježiš Kristus, je druhou Božskou osobou, ktorý toto zaradenie nepovažuje za dehonestujúce. Aj v športe – druhé miesto je stále výborné. Teda v našom živote buďme vďační za dvojku – hlavne keď po padnutí do hriechu môžeme opäť cez sviatosť zmierenia obnoviť svoje spojenie s Bohom. Či po urobení chybného rozhodnutia môžeme sa napraviť. Druhá možnosť však nie je samozrejmosťou. Najmä v oblasti pokánia to je veľký Boží dar. Nový začiatok, nová príležitosť. Študenti poznajú slovo reparát. Opakovanie skúšky. Pri prvom pokuse boli neúspešní. Majú možnosť skúšku opakovať. Dúfajú, že to na druhý krát bude lepšie. Vo františkánskom kostole v Bratislave majú relikvie sv. Reparáta, diakona a mučeníka zo 4. storočia. Hlavne vysokoškoláci prichádzali a prichádzajú, aby im jeho príhovor pomohol pri reparáte – teda opravnej skúške.

Bratia a sestry, využime dvojkový rok na opravu nášho života – aby bol s ním Pán spokojný. Veď najmä v dnešných časoch nevieme, či bude ešte možná oprava, keď nevyužijeme túto príležitosť.