Dávid a jeho žalm

V čom spočíva Dávidova nasledovania hodná veľkosť?
Predovšetkým v tom, že keď padol a ocitol sa v najtemnejších hlbinách hriechu, nedal sa presvedčiť príkladom iných a svojou vlastnou slabosťou, že je to jeho posledný, definitívny stav. Pokornou vierou v Božiu moc a dobrotu dosahoval a dosiahol novú veľkosť, veľkosť kajúcnika, ktorá je to najkrajšie, to najväčšie, čo treba obdivovať u človeka.

Autor: Ján A. Beňo
Druh:
1. časť úvaha
2. časť meditatívny výklad 50. žalmu

Cieľ:
Ukázať, čo je hriech a čo je skutočné pokánie.

Obsah:
Životné osudy veľkého kráľa Dávida a výklad jeho kajúceho žalmu. Láska, ktorou ho Boh zahrnul, jeho odpoveď na túto lásku.